Praktikanter norske FN-delegasjonen - Photo:Mariken Harbitz Bruusgaard
Høstens praktikanter ved den norske FN-delegasjonen. Mariken Harbitz Bruusgaard

Vil du bli praktikant for den norske FN-delegasjonen i New York våren 2023?

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr fire praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder våren 2023. Praktikantoppholdene varer i maksimalt seks måneder, fra begynnelsen av februar til siste halvdel av juli 2023.

Søknadsfrist: 3. oktober 2022
Periode: februar - juli 2023

Den norske FN-delegasjonen

FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York. FN- delegasjonen og generalkonsulatet deler kontorer sentralt på Manhattan.
 
Delegasjonen har over 40 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.
 
Praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i dette multilaterale samarbeidet. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. 16.000 kroner pr. mnd. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York må dekkes av praktikanten selv.
 
I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet. Det innebærer blant annet å bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapportering. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer.

Våren 2023 vil FN-delegasjonen ha fire praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende områder:

1. Bærekraftig utvikling og miljø/humanitær bistand
2. Folkerett 
3. Fred og sikkerhet
4. Kommunikasjon
 
Søkere bes spesifisere det foretrukne arbeidsområdet i søknaden.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn og resultater, samt gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. God kunnskap også i andre språk er positivt. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vekt på. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Søknadsfrist: 03.10.2022

En studentpraktikant må:

Være norsk statsborger.
Være student ved et godkjent lærested eller ha til hensikt å videreføre studier med sikte på en mastergrad etter oppholdet.
Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. 
 
For ytterligere informasjon om studentpraktikantordningen, se Studentpraktikantordningen - regjeringen.no.

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen, https://norway.catsone.com/careers . Søkere bes om å sette sammen alle dokumentene til en fil.

Spørsmål kan rettes til konsul Tønnes Log, administrasjonssjef. Før du sender e-post ber vi deg lese gjennom retningslinjene for studentpraktikantordningen, her: Studentpraktikantordningen - regjeringen.no.
 
Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at delegasjonen blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt, eller i siste instans, avlyse oppholdet. Delegasjonen kan dessverre ikke påta seg å dekke ekstra kostnader som følge av et forsinket eller avlyst opphold.