| New York

Praktikant ved FN-delegasjonen i New York

Praktikanter våren 2018
Gjør som Anja Marie Solheim, Thomas Sundt Kvernes, Harmeet Kaur, Jenny Nortvedt og Adiele Arukwe gjorde våren 2018. Bli med på laget ved den norske FN-delegasjonen i New York! Foto: NorwayUN/Sara Shah.

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr fire praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2018.

Praktikantplassen varer i rundt fire og en halv måneder, fra midten av august til slutten av desember.

SØK HER.

FN-delegasjonen og generalkonsulatet i New York deler kontorer sentralt på Manhattan.

Er du mer interessert i å jobbe med kultur og næringsliv? Les mer om praksisplassen hos generalkonsulatet her!

Den norske FN-delegasjonen FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York.

Delegasjonen har 24 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.

Lurer du på hva FN-delegasjonen jobber med? Lær mer om NorwayUN her:

Praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

Les mer om hva det vil si å være praktikant her: Praksis ved FN-delegasjonen i New York

En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid.

Praktikantplassene har en varighet på ca fire-fem måneder fra midten av august til slutten av desember. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. 13.700 kroner pr mnd. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke.

I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet. Det innebærer blant annet å bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapportering. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer.

Høsten 2018 vil FN- delegasjonen ha fire praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende arbeidsområder:

  1. Utvikling
  2. Fred og sikkerhet
  3. Folkerett og anti-terror

Søkere bes spesifisere det foretrukne arbeidsområdet i søknaden.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vekt på. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Søknadsfrist: 18. februar 2018.

En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger.
  • Være student ved et godkjent lærested http://app.lanekassen.no/lut/).
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen. Søkere oppfordres til å sette sammen alle dokumentene til en fil.

SØK HER.

Les mer om studentene som har vært praktikanter før:

Spørsmål kan rettes til: