| New York

Søk praktikantplass ved FN-delegasjonen i New York

Praktikanterv2017.jpg

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr fire praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2017.

Praktikantplassen varer i rundt fire måneder fra midten av august til slutten av desember.

SØK HER.

FN-delegasjonen og generalkonsulatet i New York deler kontorer sentralt på Manhattan.

Den norske FN-delegasjonen
FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York.

Delegasjonen har 24 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.

Lurer du på hva FN-delegasjonen jobber med? Lær mer om NorwayUN her:

Praktikantene våren 2017, fra venstre: Johannes Sandberg, Synne Marie Berge, Ida Helene Andersen, Jenny Hovland Johanson and Jan Lunaas. Foto: NorwayUN/Ragnhild H. Simenstad.

Praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid. Praktikantplassene har en varighet på cirka fire måneder fra midten av august til slutten av desember 2017. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på 12.000 kroner per måned. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke. 

I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet. Det innebærer blant annet å bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapportering. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer. 

Høsten 2017 vil FN-delegasjonen ha fire praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende arbeidsområder:

  1. Utvikling
  2. Fred og sikkerhet
  3. Internasjonal folkerett

Søkere bes spesifisere det foretrukne arbeidsområdet i søknaden.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vekt på. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Søknadsfrist: 26.03.2017  

En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger.
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/).
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes til FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen. Søkere oppfordres til å sette sammen alle dokumentene til en fil.

SØK HER.

Les mer om studentene som har vært praktikanter før:

Spørsmål kan rettes til:

Thor-Henning Bjelland
Konsul
Tlf.: +47 23 95 45 03, e-post: thor-henning.bjelland@mfa.no

Britt Larsson
Rådgiver
Tlf.: +47 23 95 45 71, e-post: britt.larsson@mfa.no