Ledig stilling som administrativ medarbeider

5015382166_ea384d367f_o.jpg
Foto: Utenriksdepartementet/ Trond Viken

Den norske FN-delegasjonen i New York representerer Norge i FN og har kontorer i gangavstand fra FN-bygningen på Manhattan. Stillingen omfatter administrative oppgaver og saksbehandling ved delegasjonen.

FN-delegasjonen har omlag 25 ansatte som arbeider med et bredt spekter av saker; miljø- og utviklingspolitikk, internasjonal rett, fred og sikkerhet, menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Delegasjonen har også ansvar for å koordinere valg og norske kandidaturer til en rekke organer i FN, og tilrettelegger og gir praktisk bistand til et stort antall besøkende.

Stillingen er delt 50/50 mellom politirådens kontor og delegasjonen forøvrig. Arbeidet for politiråden innebærer bistand til det logistiske ved utplasseringen og oppfølgingen av norsk politi i FNs fredsbevarende operasjoner, ansettelser til FN-sekretariatet og administrativ støtte til politiråden. Arbeidet for delegasjonen innebærer blant annet besvarelse av noter og brev, praktisk ferdigstillelse av norske innlegg som skal holdes i FN, bistand med besøksprogram, ansvar for talerlister, samt oppmelding av norske delegasjoner til FN. Noe saksbehandling kan påregnes avhengig av kvalifikasjoner, herunder rapportering fra møter og bistand til ulike politiske prosesser i FN. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å endre stillingsinnholdet etter behov.  

Søknadsfrist: 4. juni 2017.

SØK HER

Kvalifikasjonskrav

  • Utdanning på bachelornivå, eller tilsvarende. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
  • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • God kjennskap til bruk av IT-verktøy (MS Office)
  • Det er en fordel med relevant arbeidserfaring innen internasjonalt og/eller administrativt arbeid 

Vi ser etter søkere som:

  • Har ordenssans og evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
  • Er fleksible, serviceinnstilte og tilpasningsdyktige
  • Trives med høyt arbeidstempo og har evne til å takle høyt arbeidspress
  • Har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med mennesker  

Vi tilbyr:

Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og hektisk miljø. For norsk borger er medlemskap i den norske folketrygden og Statens Pensjonskasse obligatorisk. Lønn etter avtale. Må ha gyldig arbeidstilatelse; G-visum, Green Card eller amerikansk pass. Vennligst oppgi visumtype i søknaden. Søknad og CV bes sendt i ett vedlegg. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vennligst kontakt følgende person for nærmere opplysninger om stillingen:
Politiråd Trond Egil With, trew@mfa.no, tel +1 (646) 430 7518.

Søknadsfrist: 4. juni 2017.

SØK HER