Praktikantopphold ved OSSE-delegasjonen i Wien

Norges delegasjon til OSSE tilbyr normalt to praktikantplasser hvert semester. Studentpraktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Søkere må være norske statsborgere og registrert ved et godkjent lærested under praktikantoppholdet, og kan ikke ha vært praktikant ved en annen norsk utenriksstasjon tidligere. Informasjon om praktikantplassene for våren 2020 følger i løpet av høsten 2019.