flags in front of hofburg - Photo:OSCE/Alex Nitzsche
OSCE/Alex Nitzsche

Forventet ledighet ved Norges OSSE-delegasjon i Wien

Det er forventet en ledig stilling som lokalt ansatt rådgiver ved den norske OSSE-delegasjonen i Wien. Vi søker personer med interesse for sikkerhetspolitikk og multilateralt arbeid. Søknadsfrist 2. juni 2024 med tiltredelse primo september 2024.

Som verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon er OSSE et forum for dialog og samarbeid over hele det transatlantiske og euroasiatiske området, med deltakelse fra 57 stater. Organisasjonen driver feltaktiviteter i Sørøst-Europa, Øst-Europa og Sentral-Asia. OSSE arbeider med sikkerhet i tre dimensjoner: den politisk-militære, den økonomiske og miljømessige, samt den menneskelige dimensjonen. Det primære målet med Norges engasjement i OSSE er å fremme stabilitet og sikkerhet i vår del av verden.

OSSE-delegasjonen og ambassaden i Wien er samlokalisert med felles administrasjon. Totalt arbeider 23 utsendte og lokalt ansatte ved stasjonen. OSSE-delegasjonen har fire utsendte diplomater i tillegg til fire lokalt ansatte medarbeidere.

Den nye rådgiveren vil få særlig ansvar for analysearbeid og politisk rapportering til Utenriksdepartementet, samt forberedelse av norske innlegg til OSSEs faste Råd. Oppfølging og rapportering knyttet til OSSE-sendelagenes virke, samt arbeidet til OSSEs sekretariat, er et annet ansvarsområde. Koordinering av norske økonomiske bidrag til OSSEs institusjoner og oppfølgingen av forhandlingene i OSSEs budsjettkomite, vil også være en del av porteføljen. Stillingsinnehaver kan bli satt til andre arbeidsoppgaver, for eksempel innenfor den økonomiske og miljømessige dimensjon, avhengig av interesser og erfaring.

 

Kvalifikasjoner

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stillingen er spesielt godt egnet for nyutdannede med litt arbeidserfaring som ønsker internasjonal erfaring ved en norsk utenriksstasjon.

  • Høyere utdanning, helst på masternivå. God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på engelsk og norsk/skandinavisk.
  • Interesse for multilateralt samarbeid og kunnskap om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt OSSE-regionen (Øst-Europa, Balkan, Sentral-Asia og Russland) tillegges vekt.
  • Arbeidserfaring eller bakgrunn innen sikkerhetspolitikk, fred og forsoning, eller miljø- og klimaarbeid i en multilateral sammenheng er en fordel.
  • Erfaring med prosjektstyring og kommunikasjonsarbeid (taleskriving, synliggjøring av norsk arbeid via sosiale medier etc.), samt tilrettelegging av møter, vil også være positivt.

 

Personlige egenskaper:

Samhandling: gode samarbeidsegenskaper, kontaktskapende evner

Analytiske evner: evne til å tilegne seg ny kunnskap, ha overblikk, håndtere kompleksitet og produsere konsise skriftlige rapporter på både norsk og engelsk.

Handlekraft: Initiativ, selvstendighet, beslutningsdyktighet, operativ 

Robusthet: tåle press, stor arbeidskapasitet

 

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål vennligst kontakt ambassadør Anne-Kirsti Karlsen anne-kirsti.karlsen@mfa.no eller ministerråd Knut-Are Okstad  knut-are.sprauten.okstad@mfa.no

 

Søknaden sendes pr. e-post til mission.vienna@mfa.no  

Søknadsfrist: 2. juni 2024

 

Merk: Lokalt ansatt personell er underlagt lokalt lovverk. Lønnen dekker en månedlig trygdeavgift som dekker arbeidstakers andel av helse-, ulykkes-, pensjonsforsikring samt arbeidsledighetstrygd. Søkere som ikke har skattetilhørighet i Østerrike, vil bli underlagt norsk beskatning.