Praktikantopphold ved OSSE-delegasjonen i Wien

Norges delegasjon til OSSE tilbyr praktikantplass i vårsemesteret 2019. Søkere må være norske statsborgere og registrert ved et godkjent lærested under praktikantoppholdet. Søkere kan ikke ha vært praktikant ved en annen norsk utenriksstasjon tidligere. Mer informasjon følger i høsten 2018.