Praktikantopphold ved OSSE-delegasjonen i Wien

Norges delegasjon til OSSE tilbyr to praktikantplasser i høstsemesteret 2017. Søkere må være norske statsborgere og registrert ved et godkjent lærested under praktikantoppholdet. Søkere kan ikke ha vært praktikant ved en annen norsk utenriksstasjon tidligere.