Marianne Karina - Photo:OSSE-delegasjonen
Marianne Strøm, Karina Larsen OSSE-delegasjonen

Nye studentpraktikanter høsten 2018

Hos OSSE-delegasjonen i Wien er sommerferien over, og med dette er høstsemesterets studentpraktikanter på plass. Karina Larsen og Marianne Strøm har nå tilbakelagt tre uker ved delegasjonen, og deler nedenfor noen av sine tanker om OSSE, Wien og praktikantordningen.

Karina Larsen (24)

Fortell om deg selv og din bakgrunn:
Jeg heter Karina, er 24 år, oppvokst i Røyken, og studerer til vanlig rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. På videregående var jeg utvekslingselev i USA, og før jeg ble student jobbet jeg frivillig i Costa Rica. Som del av jusstudiene var jeg på utveksling til Universidad Pontificia Comillas i Madrid med spesialisering innen folkerett, og har tatt et semester ekstra med fag om blant annet menneskerettigheter og europeisk maktfordeling. Når jeg er ferdig i Wien skal jeg tilbake til Bergen for å skrive masteroppgave.

Hvorfor valgte du å søke praktikantstilling ved OSSE-delegasjonen?
Jeg er veldig interessert i internasjonale relasjoner og politikk, og studentpraktikantordningen er en fin måte å få praktisk erfaring med utenrikspolitikk. Menneskerettighetsarbeid og demokratiutvikling er viktige aspekter ved OSSEs arbeid, og dette er tematikk jeg håper å jobbe med i fremtiden. Med juridisk bakgrunn er det ekstra gøy å se hvordan en internasjonal organisasjon fungerer i praksis, ikke bare lese og tolke et sluttproduktet når forhandlingene er avsluttet. OSSE er konsensusbasert, og utfordringene som følger med dette er særlig interessante når deltakerlandene kan ha ganske ulike oppfatninger om hva som er riktig vei å gå.

Hva jobber dere med som studentpraktikanter?
Vi har kun vært her i tre uker, men har allerede fått et ganske godt innblikk i hvordan hverdagen ved delegasjonen kan forløpe. Vi deltar i en rekke ulike møter i OSSE sammen med de norske diplomatene, både i uformelle arbeidsgrupper og formelle rådsmøter. Marianne skal jobbe mest med OSSEs første (politisk-militær) og annen dimensjon (økonomi og miljø), og jeg skal jobbe mest med tredje dimensjon, som er knyttet til menneskerettigheter og demokrati. Det er veldig spennende å få delta i møter der storpolitiske diskusjoner utspiller seg, om det så handler om russisk tilstedeværelse i Øst-Ukraina eller ordvekslinger om georgiske utbryterrepublikker. Vi rapporterer til Utenriksdepartementet om aktivitetene i organisasjonen, og generelt får vi satt oss inn i hvordan delegasjonen jobber for å fremme Norges interesser i OSSE. Videre skal vi også ha noe ansvar for kommunikasjon til omverdenen om delegasjonens og OSSEs arbeid, som innebærer å videreformidle rapporter fra sendelagene, samt å oppdatere nettsider og sosiale medier.

 

Marianne Strøm (25)

Fortell om deg selv og din bakgrunn:
Jeg er oppvokst på Grorud i Oslo og har bodd i utlandet de 5-6 siste årene. Etter at jeg utvekslet til York i England i 2. klasse på videregående, ble jeg nysgjerrig på studier i utlandet og tok en bachelorgrad i internasjonal politikk ved The University of Manchester. Jeg dro på Erasmus-utveksling til Science Po i Paris som en del av graden, før jeg tok en mastergrad i global politikk ved London School of Economics. I etterkant av dette har jeg blant annet jobbet som praktikant i NordForsk og før jeg kom hit til Wien var jeg intern hos det Internasjonale Barentssekretariatet i Kirkenes. Jeg har valgt å bygge videre på utdanning min med studier i fransk, som jeg tar mens jeg er studentpraktikant her i Wien. 

Hvorfor valgte du å søke praktikantstilling ved OSSE-delegasjonen?
Med den studiebakgrunnen jeg har, vil en av karrieremulighetene være innenfor utenrikspolitikken, og i tillegg er det flere internasjonale organisasjoner som også kan være aktuelle for meg i fremtiden. Jeg søkte meg derfor til OSSE-delegasjonen for å få oppleve hvordan det er å jobbe på en norsk utenriksstasjon, samtidig som jeg har muligheten til lære hvordan multilateralt samarbeid foregår i praksis. Videre har jeg faglig bakgrunn blant annet i russisk politikk og demokratiutvikling i Øst-Europa, som er relevant kunnskap å ha med seg i møte med OSSEs sikkerhetssamarbeid.

Hvordan har oppholdet i Wien vært så langt?
Jeg trives veldig godt i delegasjonen, spesielt fordi vi ble tatt godt imot av våre medarbeidere da vi startet. Vi fikk ansvar og arbeidsoppgaver fra først dag, noe som gjør at jeg får tatt i bruk ferdigheter jeg hadde da jeg kom hit. Arbeidet er krevende, men da er det også ekstra tilfredsstillende når vi mestrer oppgavene vi får. Jeg syns det som er mest spennende er å observere møter, der diskusjonene omhandler de viktigste sikkerhetspolitiske dilemmaene i vår tid. Dessuten er Wien en flott by. Delegasjonen er samlokalisert med den norske ambassaden til Østerrike, og det er to praktikanter der også. I tillegg er det er et stort internasjonalt praktikantmiljø på grunn av alle organisasjonene som holder til her, og vi har allerede blitt kjent med andre praktikanter fra ulike land.

 

Hvis du ønsker å være praktikant ved OSSE-delegasjonen i Wien, er det nå mulig å søke på praktikantopphold for våren 2019. Se stillingsutlysningen for informasjon om hvordan du søker. Søknadsfrist for vårsemesteret 2019 er 23. september 2018.