Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Anna Juell Johnsen og Tin Østenstad - Photo:Gabriele Axelsen
Gabriele Axelsen

Nye praktikanter våren 2020

I slutten av januar ankom Anna Juell Johnsen (22) og Tin Østenstad (28) Wien for å begynne perioden som studentpraktikanter ved Norges faste delegasjon til OSSE. Nå har de vært her i en knapp måned og fått tid til å bli bedre kjent med både OSSE, Wien og praktikantordningen. Her kan du lese om deres bakgrunn og hvilke tanker de har rundt oppholdet sitt ved delegasjonen.

| SĂžknadsfrist 27.februar

Studier og arbeid. Anna fullførte bachelorgraden sin i statsvitenskap, med spesialisering i internasjonal politikk ved NTNU før sommeren. Deretter gikk hun et semester på språkkurs i Frankrike før hun flyttet videre til Wien.

– I løpet av studiet mitt har jeg engasjert meg frivillig i studentavisa i Trondheim, Under Dusken. Jeg var også frivillig under Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim, hvor jeg jobbet med Studentenes fredspris.

Tin forteller at hun alltid vært interessert i språk, politikk og kultur. Etter å ha testet ut studentlivet i henholdsvis Japan og Storbritannia begynte hun å studere Internasjonale studier ved UiO.

– Under studietiden ble jeg spesielt interessert i alt som har med internasjonal sikkerhetspolitikk å gjøre. Jeg liker OSSEs dimensjonsdeling av sikkerhetsbegrepet. De tre dimensjonene gjør at man ser hvor bredt begrepet egentlig favner og hvor mye forskjellig tematikk som har betydning for internasjonalt sikkerhetsarbeid.

Begge to har jobbet ved siden av studiene, og kan peke ut noen arbeidsplasser som har hatt betydning for faglig og personlig utvikling. Anna forteller at hun jobbet mye for Leger Uten Grenser i løpet av studiet, både som verver og som teamleder.

– Arbeidet med organisasjonen gjorde at jeg fattet interesse for humanitær bistand og nødhjelp i de områdene i verden som er preget av konflikt og kriser. Dette ledet til at jeg skrev bacheloroppgaven min om humanitær intervensjon.

Tin har blant annet jobbet flere sesonger med utstedelse av pass og som valgmedarbeider ved både Stortings- og kommunevalg. Før hun fikk praktikantplassen jobbet hun ett år i det politiske sekretariatet i en av Oslos største bydeler.

– Jeg har lært masse underveis og trives best når arbeidsoppgavene mine kan knyttes til samfunnets grunnleggende verdier og prinsipper.

Hvorfor søke praktikantplass hos OSSE-delegasjonen? Når de forteller hvorfor de valgte akkurat Norges faste delegasjon til OSSE, blir vendinger som multilateralt samarbeid, sikkerhetspolitikk og det at OSSE er verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon ofte gjentatt.

– Jeg var veldig interessert i å erfare hvordan man arbeider med en multilateral organisasjon. Her samarbeider 57 forskjellige deltakerstater for sikkerhet og stabilitet, til tross for sine uenigheter og ulikheter. OSSE har et enormt stort virkeområde, og jobber med flere forskjellige regioner, konflikter og temaer. Denne stillingen var perfekt for å lære mye nytt, samtidig som jeg kunne benytte meg av tidligere erfaring, sier Anna.

– Her får jeg innblikk i internasjonale konflikter som Russlands forsøk på anneksjonen av Krim og konflikten i Nagorno-Karabakh på en helt ny måte, vi får tilgang til helt ferske rapporter og kan være vitne til de pågående diskusjonene i OSSEs rådsmøter. Det er utrolig spennende å få høre på diskusjonene mellom OSSEs 57, svært forskjellige, deltakerstater om høyaktuell tematikk som demokratibygging, rettssikkerhet, likestilling, ytringsfrihet, terrorbekjempelse og migrasjon. Det er mye å lære og utrolig givende endelig å få muligheten til å prøve meg i en jobb som er så faglig relevant for mine studier, sier Tin.

Arbeidsdagen ved Norges delegasjon til OSSE. Praktikantene ved OSSE-delegasjonen får vanligvis tildelt hver sin sikkerhetspolitiske dimensjon. Denne gangen skal Anna jobbe med den menneskelige dimensjonen, mens Tin skal jobbe med den politisk-militære dimensjonen og økonomi- og miljødimensjonen. Begge to mottar og videresender rapporter fra OSSEs sendelag, produserer saker for delegasjonens nettside og møter i og skriver rapport fra Det faste råd hver torsdag.

Det foregår også flere konferanser og diskusjoner med spennende tema i regi av OSSE. Tidligere denne måneden var de begge til stede under en regional konferanse om anti-terror og fremmedkrigere, og denne uken er det muligheter for å høre om både kvinners rolle i freds- og humanitærarbeid og om politiske fanger i OSSE-regionen.

– Som praktikant ved OSSE-delegasjonen har man muligheten til å jobbe med flere ulike problemstillinger. Det er få praktikantstillinger som tilbyr like mye bredde som her på OSSE-delegasjonen, forklarer Anna.

Å være del av hverdagen på en norsk utenriksstasjon beskrives som en erfaring uten like.

– Det er interessant å se hvordan Norge navigerer i et så stort forum, og å kunne være vitne til dynamikken mellom utenriksstasjonen og UD i Oslo, utdyper Tin.

Livet i Wien. Det er ingen hemmelighet at Wien er en av Europas flotteste byer, sier Anna, mens Tin bedyrer at hun allerede gruer seg til å forlate byen igjen om seks måneder.

– Byen er full av kinoer, teatre, museum, og flere hundre barer og kaféer. Wien ligger også midt i Europa, og man kan lett komme seg på dags- og helgeturer til flere europeiske storbyer med tog eller buss. Blant annet ligger Praha, Budapest, Bratislava og Ljubljana i nærheten. I tillegg til OSSEs hovedkontorer har både FN, IAEA, og andre statlige ambassader kontorer i byen, så det er fullt av andre praktikanter man kan bli kjent med, forteller Anna entusiastisk. 

Begge de nye praktikantene oppfordrer på det sterkeste alle med interesse for sikkerhetspolitikk og multilateralt samarbeid å søke seg til OSSE-delegasjonen i Wien.