Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

William Diseth/ Åse Kvisberg

Nye praktikanter høsten 2019

Det er nå to uker siden sommerferien var over for OSSE-delegasjonen i Wien, og våre nye studentpraktikanter er godt i gang med sin nye hverdag. Her kan du lese om deres bakgrunn og hvilke tanker de har rundt oppholdet sitt ved delegasjonen.

Åse Rustad Kvisberg (24)

Hva er din bakgrunn?

Jeg er jusstudent, og har vært det siden høsten 2014. Utdanningen holder jeg på med ved Universitetet i Oslo, og når jeg kommer hjem skal jeg skrive masteroppgaven. I løpet av studiet har jeg engasjert meg i klima- og miljøorganisasjoner, Amnesty International og jobbet frivillig som saksbehandler i Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK). Jeg har også hatt en del praktikantopphold hos ulike advokatkontorer. 

Hvorfor valgte du å søke praktikantstilling hos OSSE-delegasjonen?

Gjennom studiet har jeg fattet interesse for internasjonal rett, og hadde derfor lyst til å se mer av dette i praksis. Selv om ikke OSSE arbeider med EU-rett og EMK, har de sitt eget sett av prinsipper, i tillegg til at organisasjonen og medlemslandene må forholde seg til øvrig internasjonalt regelverk. Når jeg jobbet i JURK deltok jeg i en del møter med politikere, og ble derfor interessert i tilblivelsen av juss (ikke bare tolkning av vedtatte regler, slik studiet i all hovedsak fokuserer på). Det å få delta i møter for å se dette var derfor noe jeg ønsket.

Utover dette arbeider OSSE med mange problemstillinger jeg synes er spennende: demokratibygging, pressefrihet, likestillingsarbeid og miljøpolitikk. Bredden i organisasjonens arbeid var derfor en motivasjon. Ettersom praktikantstillingen er hos en delegasjon, blir også arbeidet multilateralt: i flere ukentlige møter deltar representanter fra over 50 land. Dette gjør igjen problemstillingene brede og interessante.

I tillegg kan det ikke stikkes under en stol at jeg hadde lyst til å «komme meg ut». Det å få bo i en storby slik som Wien var klart også en motivasjon.

Hvilke oppgaver har dere som praktikanter?

Det er nesten bedre å spørre hva vi ikke gjør! Dagen starter med lesning av e-poster fra ulike organisasjoner, OSSEs eget arbeid gjennom feltkontorer og rapporter fra andre utenriksstasjoner. Så følger planlegging av dagen/uken med resten av kontoret. Ukene er fylt av faste møter, slik som budsjettmøter og ikke minst møtet i Det faste råd. I tillegg kommer ulike faglige seminarer og ad-hoc møter for å håndtere ulike situasjoner. Det tas notater og utarbeides rapporter, og i tillegg drikkes det en del kaffe.

Selv om det er noe rutine-arbeid, slik som utsending av e-poster, vil jeg si at arbeidet i aller største grad er variert og faglig interessant.

 

William Boley Diseth (24)

Hva er din bakgrunn?

Jeg gikk utskrevet befalsskole i Forsvaret etter videregående, og havnet tilfeldigvis på en studietur til USA mot slutten av tjenesten. På denne turen, som var sammen med en rekke representanter fra Forsvaret og akademia, fikk jeg være med å besøke en rekke spennende steder som for eksempel FN-hovedkvarteret i New York og NATOs senter i Norfolk. Turen vekket en interesse hos meg for internasjonal sikkerhetspolitikk, og ledet til at jeg søkte på en Bachelor i Internasjonale Studier ved Universitetet i Oslo etter at jeg var ferdig i Forsvaret. Denne graden fullførte jeg nå i våres, og jeg må si at jeg har vært kjempefornøyd med det faglige nivået og det gode studentmiljøet på programmet.

Hvorfor valgte du å søke praktikantstilling hos OSSE-delegasjonen?

Jeg søkte praktikantstilling fordi jeg hadde veldig lyst til å komme litt vekk fra skolebenken, og få testet hvordan det er å jobbe ved en norsk utenriksstasjon. Det er også en fin måte å få friske tanker om hva jeg vil fordype meg i på en mastergrad, og hva jeg vil jobbe med i fremtiden.

Siden jeg er spesielt interessert i internasjonal sikkerhetspolitikk, falt det seg ganske naturlig for meg å ha OSSE-delegasjonen som førstevalg. Det er én av få praktikantstillinger hvor det er mulig å få jobbe med rene sikkerhetsspørsmål. Ikke minst er det ekstra lærerikt å få jobbe med slike spørsmål multilateralt, fordi det åpner for flere perspektiver og interessante møter med folk fra mange ulike land.

Hvordan er det å bo i Wien?

Etter å ha bodd i byen i snart fire uker, så kan jeg med sikkerhet si at det er en usedvanlig flott og hyggelig by å bo i. Kollektivsystemet er en spontan studenthverdag verdig, og det er lett å komme seg rundt på egenhånd.

Byen lever opp til sitt rykte for et uendelige tilbud av kunst, konserter, og kultur på høyt nivå. I tillegg er det en haug av andre muligheter, som vandringer langs vinrankene på høydene omkring byen, bading i Donau, eller dagsturer til andre byer i nærheten, som Budapest, Bratislava, eller Ljubljana.

Det er også mange internasjonale studenter og praktikanter i Wien, så mulighetene for å stifte nye bekjentskaper er i aller høyeste grad tilstede!