Ledig deltidsstilling ved Norges NATO-delegasjon

NATO-delegasjonen ivaretar Norges deltakelse i det Nord-Atlantiske råd og andre beslutningsorganer i forsvarsalliansen. Delegasjonen har medarbeidere fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet og er samlokalisert med Militærmisjonen i Brussel. Til daglig arbeider til sammen ca 35 personer ved delegasjonen som holder til i NATOs hovedkvarter i Evere (Brussel).

Vi har ledig 50% stilling som serviceassistent ved delegasjonen. Arbeidstiden er fra kl 0800 til kl 1300 hver dag.

Hovedoppgavene er daglig renhold av kjøkken- og fellesområder, utover det som ivaretas gjennom delegasjonenes servicekontrakt, i tillegg forberede servering til møter og utføre andre forefallende serviceoppgaver. Den rette kandidaten er serviceinnstilt og liker å holde orden.

Sikkerhetsklarering er en forutsetning, og det er et krav at du behersker et skandinavisk språk.

Vi kan tilby belgisk arbeidskontrakt og lønn etter avtale. Oppstart snarest mulig.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt administrativ medarbeider Lisa Duraffourd, tlf +32 2 707 6315

Søknad med en kort CV sendes på e-post til delnato@mfa.no merket «Søknad serviceassistent».