Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

NATO Declassified - Photo:Photo by NATO
Photo by NATO

NATO Declassified - Norway and NATO

Hvorfor ble Norge, et nøytralt land med nær tilknytning til naboene, med i en atlantisk allianse i 1949 i stedet for en skandinavisk union? Hvordan oppmuntret nordmenn til større kulturelt og økonomisk samarbeid mellom NATO-allierte? Og hvem var "Frokostdiplomaten"?

Les mer om historiene bak hos NATO Declassified.