Informasjonsdag om NATOs vitenskapsprogram

NATOs vitenskapsprogram for fred og sikkerhet (SPS): Muligheter for norske forskere og eksperter. Forskningsrådets lokaler, Lysaker. Onsdag 14. juni, 0900 - 1400.

“If our neighbours are more stable, we are more secure”. (The Warsaw declaration on Transatlantic Security)

Under generalsekretær Jens Stoltenberg har NATO satt fokus på tiltak for å stabilisere sine nærområder. Warszawa-toppmøtet i juli 2016 lanserte «projecting stability», et initiativ som blant annet tar sikte på å styrke samarbeidet og kapasitetsbyggingen med partnere utenfor alliansens grenser.

NATOs vitenskapsprogram for fred og sikkerhet (SPS), grunnlagt i 1958, er et viktig virkemiddel for å styrke samarbeid og dialog mellom NATO og partnerland gjennom anvendt forskning, innovasjon og kunnskapsutveksling.
Programmet gir økonomisk støtte til forskningsprosjekter, workshops, og seminarer.

De viktigste satsningsområdene for NATOs vitenskapsprogram er:

  • Sikkerhetsrelatert avansert teknologi (droner, minerydding m.m.)
  • Tiltak for kapasitetsbygging innenfor forsvars -og sikkerhetssektoren
  • Anti-terror
  • Cybersikkerhet
  • CBRN-deteksjon og beskyttelse
  • Grensekontroll
  • Energi- og miljøsikkerhet
  • Menneskelige og samfunnsmessige aspekter ved sikkerhet

Alle aktiviteter som får økonomisk støtte av programmet må ha en tydelig sikkerhetsprofil og minst én samarbeidspartner må være tilknyttet et partnerland.

Norge har tidligere hatt bred deltakelse i programmet og god uttelling på prosjekter. I perioden 2000-2015 fikk 61 av 65 norske søknader uttelling. Per i dag har Norge kun ett prosjekt i SPS-programmet.
Det er derfor et mål å få flere prosjekter med norsk involvering.

I denne forbindelse arrangeres det en informasjonsdag om SPS-programmet 14. juni. Arrangementet har som mål å knytte kontakter mellom interesserte aktører og forskere i NATO og partnerland og informere om mulighetene programmet tilbyr. NATO-ansatte i Vitenskapsprogrammet vil være til stede under arrangementet for å svare på spørsmål om søknadsprosessen.

Påmelding via Forskningsrådet.