Annual Report 2020 - Photo:Photo by NATO
Photo by NATO

Generalsekretærens årsrapport 2020

16. mars 2021 lanserte generalsekretær Jens Stoltenberg sin årsrapport for 2020. Den dekker NATOs arbeid og prestasjoner gjennom året, inkludert innsats for å sikre at helsekrisen ikke ble en sikkerhetskrise, og forberedelser under NATO 2030-initiativet til fremtidig- bevis alliansen. Rapporten inkluderer resultatene av nye meningsmålinger om den offentlige oppfatningen av Alliansen. Disse viser at den samlede støtten til NATO-alliansen, det transatlantiske båndet og det kollektive forsvaret, fortsatt er sterkt i et år med omveltning.