Vacant positions

Den norske EU-delegasjonen i Brussel er med over 50 medarbeidere Norges største utenriksstasjon. Vår oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og EUs medlemsland i Brussel på alle områder som berører Norges samarbeid med EU. Delegasjonen mottar årlig rundt 9000 besøkende – inkludert regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere, representanter for lokale og regionale myndigheter, akademia, næringsliv og interesseorganisasjoner. EU-delegasjonen arrangerer fagseminarer og konferanser, og sprer kunnskap om Norges samarbeid med EU til norske og utenlandske målgrupper gjennom sosiale medier, nettsider og nyhetsbrev.


Den norske EU-delegasjonen i Brussel søker kommunikasjonsrådgiver

Norges største utenriksstasjon søker kommunikasjonsrådgiver med interesse for Norges samarbeid med EU. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt sosialt og internasjonalt tverrfaglig miljø.

Arbeidsoppgavene inkluderer:

  • Informasjonsarbeid rettet mot norske og utenlandske målgrupper
  • Redaksjonelt arbeid med norske og engelske nettsider, nyhetsbrev samt sosiale medier
  • Mediekontakt, inkludert tilrettelegging under politiske besøk
  • Planlegging og gjennomføring av foredrag for besøkende grupper
  • Organisering av fagseminarer og konferanser i samarbeid med norske og europeiske partnere
  • Intern kommunikasjon

Vi søker etter en allsidig og samfunnsengasjert kommunikasjonsrådgiver som har god kunnskap om og interesse for norsk utenrikspolitikk, herunder europapolitikk. Delegasjonen har 33 utsendte fra ulike departementer og dekker hele bredden i Norges samarbeid med EU. Kommunikasjonsrådgiveren inngår i et team bestående av én utsendt diplomat og to fast ansatte kommunikasjonrådgivere samt to studentpraktikanter.

Stillingen passer for kandidater som er tidlig i karrieren og ønsker erfaring med allsidig kommunikasjonsarbeid ved en travel norsk utenriksstasjon. Du må ha høyere utdanning, helst innenfor kommunikasjon eller journalistikk og gjerne i kombinasjon med statsvitenskap/europastudier. Erfaring fra medie- eller kommunikasjonsarbeid er en forutsetning, og foto-/videoerfaring vil bli vektlagt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil også bli tillagt vekt. Kjennskap til norsk forvaltning er en fordel. Du må ha stor arbeidskapasitet, sans for godt og presist språk og vilje til å skape resultater i samarbeid med kolleger. Vi ser samtidig etter en medarbeider som er selvstendig, kreativ og serviceinnstilt.

Vi tilbyr ansettelse på lokal belgisk kontrakt, dvs. lønn og godtgjørelser etter belgiske forhold. Lønnsantydning tilsvarende norsk statlig lønnstrinn 44-48. Stillingen har en prøvetid på seks måneder. Stillingen blir ledig fra 1. mai 2019.

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes til eu.brussels@mfa.no, og merkes «Kommunikasjonsrådgiver». Søknadsfrist: Onsdag 20. februar 2019.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Kommunikasjonsråd Wera Helstrøm, telefon +47 2395 3492, e-post wera.helstrom@mfa.no  eller ambassaderåd Vibeke Olesen på telefon + 47 2395 3436, e-post vibeke.olesen@mfa.no.

Mer informasjon:

Om Norges delegasjon til EU: www.regjeringen.no/eudelegasjonen
Om Norges samarbeid med EU: www.regjeringen.no/europapolitikk
Se også EU-delegasjonen på Facebook, Twitter og Instagram.