Studentpraktikanter ved Norges delegasjon til EU og ambassaden i Brussel

Den norske EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel søker nå studentpraktikanter for våren 2023. Søknadsfrist: Søndag 25. september 2022.

Norges delegasjon til EU og ambassaden til Belgia utgjør Norges største utenriksstasjon med ca. 60 ansatte. 40 av de ansatte er utsendt fra Utenriksdepartementet og de øvrige departementene. Delegasjonen og ambassaden holder til i Norges Hus sentralt i EU-kvarteret i Brussel, like ved Europakommisjonens hovedkvarter.

Vi søker nå praktikanter for perioden 16. januar – 30. juni 2023. Søknadsfrist er søndag 25. september 2022.

Spennende arbeidsoppgaver

Studentpraktikantene deltar aktivt i stasjonens arbeid, og får en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia samt innblikk i arbeidet ved Norges største utenriksstasjon.  Praktikanter vil også få en forståelse både av utenrikstjenesten generelt og samspillet mellom hjemme- og uteapparatet.

Praktikantene vil bistå med tilrettelegging av besøk og ulike arrangementer, innhenting av informasjon og referat/oppsummeringer fra møter og konferanser, og ellers med å bistå der det er behov i en travel og spennende hverdag.

To av praktikantene vil ha særlige oppgaver knyttet opp mot kommunikasjon om Norges samarbeid med EU, både gjennom regjeringen.no og EU-delegasjonens nettsider. Stasjonen bruker også aktivt sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet.

En av praktikantene vil særlig ha oppgaver knyttet opp mot ambassaden til Belgia, blant annet politisk og økonomisk rapportering om belgiske forhold, fremme av næringslivssamarbeid og norsk kultur. 

Kvalifikasjoner

  • Søkere må være norske statsborgere og medlem av Folketrygden
  • Søkere må være registrert ved et godkjent lærested, eller ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet
  • Søkere kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Søkere bør ha interesse for og kjennskap til norsk politikk og til EU
  • Søkere må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk. Søkere til praktikantstillingen ved ambassaden bør ha gode kunnskaper i fransk
  • For de som søker praktikantstilling på EU-delegasjonen er erfaring med PR, kommunikasjon, webpublisering og journalistikk en fordel
  • Personlig initiativ og gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid vektlegges

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis stipend på cirka NOK 13.750 i måneden. I tillegg kan praktikantoppholdet kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, kontakt internasjonal koordinator på lærestedet ditt og les mer på StuderiUtlandet.no.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen under Utenriksdepartementet på Regjeringen.no.

Kortfattet søknad med CV med referanser og vitnemål sendes til Info.Eudel@mfa.no og merkes «praktikantsøknad» i emnefeltet. Dersom du primært ønsker praksisplass ved ambassaden eller EU-delegasjonen bes du presisere dette.

For ytterligere opplysninger om praktikantoppholdet i Brussel, kontakt studentpraktikantene Thea Lovise S. Vie (thea.lovise.sorfonden.vie@mfa.no) eller Agathe B. Waage (agathe.brautaset.waage@mfa.no) på EU-delegasjonen, eller Andrine J. Rossi (andrine.josette.rossi@mfa.no) på ambassaden.