Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Barnehage

Miljøråden besøker førskole

Plast i naturen er et aktuelt tema om dagen. Miljøråd Hege Rooth Olbergsveen ved EU-delegasjonen i Brussel har travle dager med å fremme Norges engasjement – og la inn et besøk til den skandinaviske førskolen i Brussel.

| 1russel

̶  Plast er ikke som et eple, man kan ikke kaste det i naturen.

Det er den første kommentaren miljøråd Hege Rooth Olbergsveen får høre i barnehagen da hun forteller hvorfor hun er kommet på besøk. Det er ingen tvil om at plast engasjerer mange. Også blant de aller minste.


Norske interesser i Brussel

Til vanlig jobber miljøråden ved Norges delegasjon til EU i Brussel. Som utsendt fagråd fra Klima- og miljødepartementet har Rooth Olbergsveen en variert arbeidshverdag. Sirkulær økonomi, kjemikaliepolitikk og vann- og luftforurensning er noen av temaene hun arbeider med.

Som alle fagrådene ved delegasjonen jobber hun med å fremme norske interesser i den europeiske hovedstaden.

Hun snakker ofte om temaet plast, men med personer som er betydelig eldre enn dem hun skal snakke med i dag.


Bruke plast på riktig måte

Et stykke utenfor bykjernen ligger den skandinaviske førskolen. Der finnes det en gruppe med norske barn i alderen to til seks år. Denne dagen da Rooth Olbergsveen kommer på besøk er det 16 spente barn som har ventet på henne. Blant dem finnes miljørådens egen datter.

Sammen viser mor og datter bilder av dyr som på ulike måter har fått sine liv påvirket av plast. Det er en ku med en plastpose i munnen, fugler som har bygget reir av gamle fiskenett og en fisk som har blitt sittende fast i en ring av plast.

Det tar ikke barnehagebarna mange minuttene å gjøre opp en mening. Plast i naturen er ikke bra.
Barna har tatt med egne bilder som viser hvordan man skal, eller man ikke skal bruke plast hjemme. Alle får sjansen til å presentere sine egne bilder.

barnehage2
Barna tik aktivt del i presentasjonen. Foto: Stine Lise Wannebo


Sammen kommer de fram til at plast kan være bra, spesielt om det brukes mange ganger, men plast skal aldri kastes i naturen – og heller ikke i do.

̶  Det jeg håpet å kunne fortelle barna var at det er viktig at vi bruker plast på en smartere måte enn det vi gjør i dag, sier Rooth Olbergsveen.

̶  EUs nye regler skal bidra til at vi bruker mindre av enkelte plastprodukter og det ville jeg gjerne at barna også skulle lære. Allikevel var det også viktig at barna skulle forstå at plast kan være bra, men da må vi bruke den på riktig måte.


Viktig å snakke med barna

Wencke Maria Schønheyder er lærer i den norske førskolen. Hun mener det er viktig å snakke med barna om miljø fra en tidlig alder.

̶  At de lærer gode rutiner fra de er barn, rutiner som de kan ta med seg gjennom oppveksten og livet, er utrolig verdifullt, sier Schønheyder.

Hun peker på at det er viktig å snakke med barna om at det finnes en løsning - at det finnes noe de kan gjøre for å hindre at plast havner i naturen.

Etter praten springer alle barna ut på lekeplassen for å plukke plast. I sandkassen finner de både emballasje, flaskekorker og bittesmå paljetter i plast.

̶  Det er økende bekymring for de store mengdene plast som vi nå finner over alt i naturen, selv i en barnehage, forteller Rooth Olbergsveen.

̶  Norge arbeider målrettet for å hindre at plast og små plastbiter, mikroplast, havner i naturen. Dette er et globalt problem som krever globale løsninger, men også tiltak på alle nivåer, avslutter miljøråden.