Den norske EU-delegasjonen i Brussel søker kommunikasjonsrådgiver

Norges største utenriksstasjon søker kommunikasjonsrådgiver med interesse for Norges samarbeid med EU. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt sosialt og internasjonalt tverrfaglig miljø.

Den norske EU-delegasjonen i Brussel er med ca. 60 medarbeidere Norges største utenriksstasjon. Vår oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og EUs medlemsland i Brussel på alle områder som berører Norges samarbeid med EU. Delegasjonen mottar årlig rundt 9000 besøkende – inkludert regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere, representanter for lokale og regionale myndigheter, akademia, næringsliv og interesseorganisasjoner. EU-delegasjonen arrangerer fagseminarer og konferanser, og sprer kunnskap om Norges samarbeid med EU til norske og utenlandske målgrupper gjennom sosiale medier, nettsider og nyhetsbrev.

Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet:

  • Informasjonsarbeid rettet mot norske og utenlandske målgrupper
  • Redaksjonelt arbeid med norske og engelske nettsider, nyhetsbrev samt sosiale medier
  • Fotografering og redigering av bilder og videoer
  • Mediekontakt, inkludert tilrettelegging under politiske besøk
  • Planlegging og gjennomføring av foredrag for besøkende grupper
  • Organisering av fagseminarer og konferanser i samarbeid med norske og europeiske partnere
  • Intern kommunikasjon

Vi søker etter en allsidig og samfunnsengasjert kommunikasjonsrådgiver som har god kunnskap om og interesse for norsk utenrikspolitikk, herunder europapolitikk. Delegasjonen har 40 utsendte fra ulike departementer og dekker hele bredden i Norges samarbeid med EU. Kommunikasjonsrådgiveren inngår i et team bestående av én utsendt diplomat og to fast ansatte kommunikasjonsrådgivere, samt to studentpraktikanter.

Stillingen passer for kandidater som er tidlig i karrieren og ønsker erfaring med allsidig kommunikasjonsarbeid ved en travel norsk utenriksstasjon. Du må ha høyere utdanning, helst innenfor kommunikasjon eller journalistikk og gjerne i kombinasjon med statsvitenskap eller Europastudier. Erfaring fra medie- eller kommunikasjonsarbeid er en forutsetning, og foto-/videoerfaring vil bli vektlagt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil også bli tillagt vekt. Kjennskap til norsk forvaltning er en fordel. Du må ha stor arbeidskapasitet, sans for godt og presist språk og vilje til å skape resultater i samarbeid med kolleger. Vi ser samtidig etter en medarbeider som er selvstendig, kreativ og serviceinnstilt.

Vi tilbyr ansettelse på lokal belgisk kontrakt, dvs. lønn og godtgjørelser etter belgiske forhold.  EØS-borger vil være pliktig medlem av norsk folketrygd.  Det vil bli trukket 2% av lønn for medlemskap i Statens pensjonskasse.  Lønnsantydning tilsvarende norsk statlig lønnstrinn 44-48. Stillingen blir ledig fra 1. januar 2023.

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes til eu.brussels@mfa.no, og merkes «Kommunikasjonsrådgiver».

Søknadsfrist: Søndag 25. september 2022.

Spørsmål om stillingens innhold kan rettes til:
Kommunikasjonsråd Marit Aspaas, telefon +47 2395 3492, e-post marit.aspaas@mfa.no  

Administrative spørsmål kan rettes til:
Ambassaderåd Kristin Barsten (administrative spørsmål), telefon + 47 2395 3436, e-post kristin.barsten@mfa.no.

Mer informasjon:

Om Norges delegasjon til EU: www.regjeringen.no/eudelegasjonen
Om Norges samarbeid med EU: www.regjeringen.no/europapolitikk
Se også EU-delegasjonen på Facebook, Twitter og Instagram.