Norway House - Photo:The Mission of Norway to the European Union
Norway House in Brussels The Mission of Norway to the European Union

Den norske EU-delegasjonen i Brussel søker kommunikasjonsrådgiver

Norges største utenriksstasjon søker kommunikasjonsrådgiver med interesse for Norges samarbeid med EU. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt sosialt og internasjonalt tverrfaglig miljø.

Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet:

  • Informasjonsarbeid rettet mot norske og utenlandske målgrupper
  • Redaksjonelt arbeid med norske og engelske nettsider, nyhetsbrev samt sosiale medier
  • Fotografering og redigering av bilder og videoer
  • Mediekontakt, inkludert tilrettelegging under politiske besøk
  • Planlegging og gjennomføring av foredrag for besøkende grupper
  • Organisering av fagseminarer og konferanser i samarbeid med norske og europeiske partnere
  • Intern kommunikasjon

Vi søker etter en allsidig og samfunnsengasjert kommunikasjonsrådgiver som har god kunnskap om og interesse for norsk utenrikspolitikk, herunder europapolitikk. Delegasjonen har 40 utsendte fra ulike departementer og dekker hele bredden i Norges samarbeid med EU. Kommunikasjonsrådgiveren inngår i et team bestående av én utsendt diplomat og to fast ansatte kommunikasjonsrådgivere, samt to studentpraktikanter.

Stillingen passer for kandidater som er tidlig i karrieren og ønsker erfaring med allsidig kommunikasjonsarbeid ved en travel norsk utenriksstasjon. Du må ha høyere utdanning, helst innenfor kommunikasjon eller journalistikk og gjerne i kombinasjon med statsvitenskap/europastudier. Erfaring fra medie- eller kommunikasjonsarbeid er en forutsetning, og foto-/videoerfaring vil bli vektlagt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil også bli tillagt vekt. Kjennskap til norsk forvaltning er en fordel. Du må ha stor arbeidskapasitet, sans for godt og presist språk og vilje til å skape resultater i samarbeid med kolleger. Vi ser samtidig etter en medarbeider som er selvstendig, kreativ og serviceinnstilt.

Vi tilbyr ansettelse på lokal belgisk kontrakt, dvs. lønn og godtgjørelser etter belgiske forhold. Lønnsantydning tilsvarende norsk statlig lønnstrinn 48-52. Stillingen blir ledig fra august 2023. Den som ansettes vil bli pliktig medlem i norsk folketrygd. Det trekkes 2 prosent av lønn som egenandel til Statens Pensjonskasse.

 

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes til eu.brussels@mfa.no, og merkes «Kommunikasjonsrådgiver». Søknadsfrist: 3. mai 2023.

 

Spørsmål om stillingens innhold kan rettes til:

Kommunikasjonsråd Marit Aspaas, telefon +47 2395 3492, e-post marit.aspaas@mfa.no  

 

Administrative spørsmål kan rettes til:

Administrativ ambassaderåd Kristin Barsten, telefon + 47 2395 3436, e-post kristin.barsten@mfa.no.

 

Mer informasjon:

Om Norges delegasjon til EU: www.regjeringen.no/eudelegasjonen
Om Norges samarbeid med EU: www.regjeringen.no/europapolitikk
Se også EU-delegasjonen på Facebook, Twitter og Instagram.