Ledig stilling

LEDIG STILLING SOM LOKALT ANSATT MEDARBEIDER VED NORGES DELEGASJON TIL EUROPARÅDET I STRASBOURG

Den norske delegasjonen til Europarådet i Strasbourg har en ledig stilling som lokalt ansatt medarbeider, i første omgang av begrenset varighet.

Europarådet er i dag den viktigste regionale organisasjonen for å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper i Europa. Europarådet er en sentral institusjon for å skape stabilitet, motvirke konflikter og bygge demokratiet i de 47 europeiske land organisasjonen omfatter. Den norske delegasjonens hovedoppgaver er å fremme norske interesser i Europarådet og legge til rette for andre norske aktørers deltakelse i organisasjonen.

Det er i dag tre utsendte fra Utenriksdepartementet og tre lokalt ansatte ved Den norske delegasjonen.

Delegasjonen søker etter en fleksibel og allsidig person som vil bidra på de fleste av delegasjonens arbeidsområder, både av faglig og administrativ karakter. Delegasjonen har besluttet å styrke innsatsen på kommunikasjonsområdet og en hovedoppgave vil være å tilrettelegge for delegasjonens profilerings- og kommunikasjonsarbeid på relevante plattformer.

Stillingen vil passe særlig godt for nylig utdannede med noe arbeidserfaring som ønsker å tilegne seg internasjonal erfaring ved en norsk utenriksstasjon.

Det er ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og styrke delegasjonens profilerings- og kommunikasjonsarbeid.
 • Bistå øvrige lokalt ansatte i utførelsen av administrative oppgaver og drift av stasjonen.
 • Delta i arbeidet for fremme av norske interesser i Europarådet.
 • Bistå ved politiske besøk og arrangementer.
 • Bistå i oppfølgning av norskstøttede Europarådsprosjekter.
 • Ved behov kan stillingsinnehaver også bli satt til andre arbeidsoppgaver ved delegasjonen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Må beherske fransk, skriftlig og muntlig
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap om og/eller interesse for kommunikasjon
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring fra internasjonal virksomhet eller Europarådets arbeidsområder er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper, fleksibel, allsidig, kontaktskapende evner, lagspiller 
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap, evaluere informasjon, ha overblikk, håndtere kompleksitet
 • Handlekraftig, initiativrik og selvstendig

 

Vilkår/betingelser

 • Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner, i størrelsesorden 37 000 – 41 800 Euro brutto per år 
 • Denne type arbeidsforhold reguleres som hovedregel av fransk rett

Kontaktinformasjon

 • For spørsmål vedrørende stillingen og arbeidsforholdet vennligst kontakt ambassaderåd  Åsmund Eriksen f.o.m. 6. august 2018 på telefonnr. +33 3 88 60 83 10 eller på e-post til coe.strasbourg@mfa.no.

Søknad fremmet på norsk med CV og andre vedlegg sendes per e-post til coe.strasbourg@mfa.no

Søknadsfrist 16. september 2018