Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Praktikantutlysning

To praktikanter søkes til den norske delegasjonen i Strasbourg fra august til desember 2020

Se video her for informasjon om Europarådets arbeid.

Praktikantordningen gir innblikk i virksomheten ved en utenriksstasjon og er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantoppholdet ved delegasjonen i Strasbourg vil gi et godt innblikk i multilateralt samarbeid generelt og mer spesifikt i hvordan Norges interesser fremmes gjennom arbeidet i de styrende organer i Europarådet. Videre vil praktikantoppholdet gi økt innsikt i de saksområdene Europarådet dekker, med vekt på menneskerettigheter, demokratiutvikling og rettsstatsprinsipper. Praktikanten vil møte et spennende praktikantmiljø.

Praktikanten vil delta i delegasjonens daglige virke og jobbe tett med de øvrige ansatte. Arbeidet vil omfatte utredning og bistand i politiske og/eller juridiske saker, og rapportering fra de aktuelle saksområdene i Europarådet. Praktikanten vil også delta i øvrige arbeidsoppgaver ved delegasjonen.

Praktikantordningen er ulønnet, men delegasjonen utbetaler et stipend på NOK 9000 per måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Praktikantoppholdet kan etter omstendighetene kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på søkers (eventuelle) utdanningsinstitusjon i Norge kan gi mer informasjon om dette.

Det er en forutsetning at praktikanten:

  • Har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og har gyldig helsetrygdkort.
  • Er student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad eller mastergrad, og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet.
  • Ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
  • Har gode engelskkunnskaper. Franskkunnskaper er en fordel.

I vurderingen av søknadene legges det bl.a. vekt på søkers utdanningsbakgrunn, språkkunnskaper, skriftlig framstillingsevne og personlig egnethet for arbeidet. Personer med fordypning i emner innenfor Europarådets faglige/geografiske områder oppfordres spesielt til å søke. En av praktikantplassene er normalt forbeholdt kandidater med juridisk bakgrunn. 

Opplysninger om praktikantordningen kan fås ved henvendelse til ambassaderåd Tone Cecilia Lang eller ambassadesekretær Birger G. Veum, telefonnummer +47 239 56200.

Nåværende praktikanter Marie Eriksmoen og Tora Forfang Ulvin kan nås på samme nummer, eller e-post [email protected] og [email protected]

Søknad på norsk med vedlagt CV, vitnemål og referanser sendes delegasjonens e-postadresse: [email protected]

Søknadsfrist er satt til søndag 1. mars 2020.