Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Informasjon vedrørende Koronaviruset (covid-19)

Oppdatert 6.4.2020

 

- Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjaldt i første omgang fra 14. mars til 14. april men ble 3. april forlenget inntil videre. 

- Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende.

- Norske myndigheter har besluttet at alle som kommer fra reiser utenfor Norge skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. 

- Grensen er stengt for utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen. Alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge slipper fortsatt inn i landet. EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge slipper fortsatt inn i landet. 

- Her finner du mer informasjon om reiser: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

- Norske reisende anbefales forøvrig å holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Reisende bør følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Reiseråd om Frankrike finnes her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_frankrike/id2429004/ 

- Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Frankrike informerer bl.a. på følgende nettside om Coronavirus covid-19.

Europarådet har p.t. kansellert eller utsatt alle møter og arrangementer med eksterne deltagere. Mer informasjon kan du finne på deres interne nettsider. Delegasjonen kan bistå med mer informasjon ved behov.

- For mer informasjon fra norske myndihetene om disse spørsmålene, se  følgende lenke: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

- Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også ‘fastboende’ nordmenn.
https://www.reiseregistrering.no/

Har du kommet hjem til Norge, bes du slette reisen din i www.reiseregistrering.no. Har du reist videre til et annet land, ber vi deg også om å logge inn i reiseregistrering og oppdatere hvor du er.