| Addis Ababa, Ethiopia

Ledige stillinger som studentpraktikant ved Norges faste delegasjon til Den afrikanske union, høsten 2019.

AU Crest
The African Union HQ.

Norges faste delegasjon til Den afrikanske union (Addis Ababa, Etiopia) tilbyr 1-2 praktikantplasser med varighet på inntil seks måneder. Søknadsfrist er 26. mars 2019, med tiltredelse august 2019.

Studentpraktikantoppholdet gir en unik mulighet til å sikre seg relevant arbeidserfaring i et hektisk og spennende miljø, samtidig som det gir et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider og fungerer. AU-delegasjonen ble opprettet i 2018 og fremmer Norges strategiske partnerskap med Den afrikanske union. Med fokus på freds- og sikkerhetsspørsmål, demokrati og styresett, bærekraftig utvikling og jobbskaping, og institusjonell kapasitetsbygging, har delegasjonens ansatte en spennende, hektisk og variert arbeidshverdag i Afrikas politiske hovedstad Addis Abeba.

Under veiledning av delegasjonens faste stab vil studentpraktikantene delta i delegasjonens daglige virke. De vil få oppgaver knyttet til delegasjonens arbeid med politisk rapportering, informasjonsinnhenting, oppfølging av sentrale utviklings- og utenrikspolitiske prosesser og oppfølging av utviklingssamarbeidet. AU-delegasjonen er samlokalisert med Norges ambassade til Etiopia og utgjør én utenriksstasjon. Praktikanten vil også få innblikk i øvrige oppgaver ved stasjonen. For informasjon om AU-delegasjonen, se vår hjemmeside.

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Støtte oppfølgingen av Norges strategiske samarbeid med AU på områdene 1) fred og sikkerhet, 2) demokrati og styresett, 3) bærekraftig utvikling og jobbskaping, og 4) institusjonell kapasitetsbygging.
 • Politisk rapportering om aktuelle saker i AU og på kontinentet.
 • Delta i eksterne møter med ambassadens samarbeidspartnere.
 • Støtte arbeidet rundt politiske besøk og deltagelse på AUs toppmøter.
 • Være del av ambassadens kommunikasjonsteam.
 • Andre arbeidsoppgaver ved behov.

Aktuelle kandidater må:

 • Ha norsk statsborgerskap.
 • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
 • Være medlem av folketrygden.
 • Ha gode språkkunnskaper i engelsk. God formuleringsevne på norsk og engelsk vektlegges. Franskkunnskaper er en stor fordel. Kunnskaper i spansk, portugisisk, arabisk og/eller swahili er en fordel.
 • Erfaring fra og/eller kunnskaper om Afrika vektlegges, særlig kunnskaper om panafrikanske spørsmål og politikk. Kjennskap til arbeid med kommunikasjon, rettighetsarbeid, klimaspørsmål, fred- og sikkerhet, og utviklingssamarbeid generelt er en fordel.

Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere, har ikke anledning til å søke.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend pålydende 11 750 NOK pr måned. Stipendet er oppad begrenset til 60 pst. av tjenestestedets grunnsatts for utenlandstillegg avhengig av bo- og levekostnader på tjenestestedet. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter. Bolig kan ikke formidles.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til nåværende praktikant, Håkon Furulund (hakon.furulund@mfa.no), eller AU-delegasjonens nestleder Audun Fostvedt-Mills (audun.skei.fostvedt-mills@mfa.no).

Kort søknad med vedlagt CV og navn/ kontaktinformasjon på to referanser sendes delegasjonen til følgende adresse: del-au.addisabeba@mfa.no. Vi vil legge ut informasjon på hjemmesiden vår når stillingen er besatt. Kun aktuelle kandidater vil kontaktes personlig.