Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Praktikanter H2019

Studentpraktikant våren 2020

Norges faste delegasjon til Den afrikanske union (Addis Abeba, Etiopia) tilbyr 1-2 praktikantplasser med varighet på inntil seks måneder. Søknadsfrist er 1. oktober 2019, med tiltredelse i januar/februar 2020.

Studentpraktikantoppholdet gir en unik mulighet til å sikre seg relevant arbeidserfaring i et hektisk og spennende miljø, samtidig som det gir et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider og fungerer. Under veiledning av delegasjonens faste stab vil studentpraktikantene delta i delegasjonens daglige virke. De vil få oppgaver knyttet til delegasjonens arbeid med politisk rapportering, informasjonsinnhenting, oppfølging av sentrale utviklings- og utenrikspolitiske prosesser og oppfølging av utviklingssamarbeidet. Praktikanten vil også få innblikk i øvrige oppgaver ved stasjonen. For informasjon om Norges faste delegasjon til Den afrikanske union, se vår hjemmeside.

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Støtte oppfølgingen av Norges strategiske samarbeid med Den afrikanske Union (AU), på områdene 1) fred og sikkerhet, 2) demokrati og styresett, og 3) bærekraftig utvikling og jobbskaping, og 4) institusjonell kapasitetsbygging.
 • Bistå i ambassadens forvaltning av samarbeidsavtaler med bl.a. FNs økonomiske kommisjon for Afrika, FNs kontor til AU, og afrikanske tenketanker.
 • Politisk rapportering om aktuelle saker i AU.
 • Delta i eksterne møter med delegasjonens samarbeidspartnere.
 • Støtte arbeidet rundt politiske besøk og deltagelse på AUs toppmøter.
 • Være del av stasjonens kommunikasjonsteam.
 • Andre arbeidsoppgaver ved behov.

Aktuelle kandidater må:

 • Ha norsk statsborgerskap.
 • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
 • Være medlem av folketrygden.
 • Ha gode språkkunnskaper i engelsk. God formuleringsevne på norsk og engelsk vektlegges. Franskkunnskaper eller kunnskaper i et annen AU-språk er en fordel.
 • Ha interesse for samfunnsspørsmål.
 • Ønskelig med noe kjennskap til Afrika, evt. multilateralt samarbeid, kommunikasjon, rettighetsarbeid, klimaspørsmål, fred- og sikkerhet, og utviklingssamarbeid generelt.

Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere, har ikke anledning til å søke.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend pålydende 12 250 NOK pr måned. Stipendet er oppad begrenset til 60 pst. av tjenestestedets grunnsatts for utenlandstillegg avhengig av bo- og levekostnader på tjenestestedet. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter. Bolig kan ikke formidles.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til nåværende praktikant, Marte Beate Bordi-Olsen (marte.beate.bordi-olsen@mfa.no), eller nestleder Audun Fostvedt-Mills (audun.skei.fostvedt-mills@mfa.no).

Søknad, CV, karakterutskrift, kontaktinformasjon på to referanser og eventuelle attester sendes til: del-au.addisabeba@mfa.no. Vi legger ut informasjon på hjemmesiden vår når stillingen er besatt. Kun aktuelle kandidater kontaktes personlig.