Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Stucentpraktikans icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Rekruttering av praktikanter avlyst

Vi må dessverre informere om at både ambassadens og AU-delegasjonens rekruttering av studentpraktikanter for høstsemesteret 2020 er avlyst grunnet utbruddet av covid-19 og usikkerhetene dette medfører. Dersom du har spørsmål, send gjerne en e-post til [email protected] og/eller [email protected]. Takk for forståelsen.