Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Rekruttering av praktikanter avlyst

Vi må dessverre informere om at både ambassadens og AU-delegasjonens rekruttering av studentpraktikanter for høstsemesteret 2020 er avlyst grunnet utbruddet av covid-19 og usikkerhetene dette medfører. Dersom du har spørsmål, send gjerne en e-post til [email protected] og/eller [email protected]. Takk for forståelsen.