Vil du bli FN-praktikant?

Praktikanter
Gjør som Heidi Kilemo, Ingvild Brodtkorb, Ingvil Østhassel, Henning Johnsen and Siri Birkeland; bli praktikant på FN-delegasjonen i New York!

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr fire praktikantplasser for norske studenter våren 2020. Søknadsfrist: 1. oktober 2019.

Praktikantplassene er for norske studenterfra norske eller utenlandske læresteder, og varer i rundt fire og en halv måned; fra midten av januar til juni 2020. En av praktikantplassene vil vare til slutten av juni og en til slutten av juli.

Søk her. Søknadsfrist: 1. oktober 2019.

Den norske FN-delegasjonen

FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York. FN- delegasjonen og generalkonsulatet deler kontorer sentralt på Manhattan.

Delegasjonen har 27 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid. Praktikantplassene har en varighet på ca. fire og en halv måneder, fra midten av januar til slutten av mai 2020. En av plassene, tilknyttet sikkerhetsrådskampanjen, varer til slutten av juni 2020. En annen plass varer til slutten av juli 2020, og er tilknyttet Norges presidentskap i FNs økonomiske og sosiale råd. Sistnevnte plass vil ha oppstart i begynnelsen av februar.

Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. 14.500 kroner per måned. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke.

I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet. Det innebærer blant annet å bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapportering. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer.

Våren 2020 vil FN-delegasjonen ha fire praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende områder:

  1. Kampanjen for at Norge skal få et valgt sete i Sikkerhetsrådet 2021-2022, med valg i juni 2020.
  2. Bærekraftig utvikling og miljø/humanitær bistand, herunder Norges presidentskap i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).
  3. Fred og sikkerhet.
  4. Folkerett.

Norges kampanje for et valgt sete i FNs sikkerhetsråd vil prege mye av delegasjonens arbeid våren 2020, og inngå som del av alle praktikantenes arbeid. For den ene praktikanten vil dette være hovedoppgaven.

Søkere bes spesifisere det foretrukne arbeidsområdet i søknaden.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vekt på. Internasjonal erfaring er ønskelig. Søknadsfrist: 1. oktober 2019.
 
En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger. 
  • Være student ved et godkjent lærested.
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen https://norway.catsone.com/careers. Søkere bes om å sette sammen alle dokumentene til en fil.

Spørsmål kan rettes til konsul Marit Bækkelund Randsborg, e-post: [email protected].