Praktikant ved FN-delegasjonen

Praktikanter v2019 - Photo:NorwayUN/Ragnhild H. Simenstad
Gjør som Siri Birkeland, Heidi Kilemo, Henning Johnsen, Ingvild Brodtkorb og Ingvil Østhassel. Bli praktikant på FN-delegasjonen i New York! Foto: NorwayUN.

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr fire praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2019.

FN-delegasjonen i New York søker nå etter praktikanter for høsten 2019. Vi ser etter fire norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder som ønsker å jobbe med disse arbeidsområdene:

  • Bærekraftig utvikling, miljø og humanitær bistand
  • Fred og sikkerhet
  • Folkerett og antiterror

Praktikantene vil få en unik innsikt i FN-systemet. Praktikantplassene varer i rundt fire og en halv måned, fra midten av august til slutten av desember 2019.

Søknadsfrist: 22. februar 2019.

SØK HER.

Er du mer interessert i å jobbe med kultur og næringsliv? Les mer om praksisplassen hos generalkonsulatet her!

Den norske FN-delegasjonen

FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York. FN-delegasjonen og generalkonsulatet deler kontorer sentralt på Manhattan.

Delegasjonen har 26 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.

Lurer du på hva FN-delegasjonen jobber med? Lær mer om NorwayUN her:

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid. Praktikantplassene har en varighet på ca fire og en halv måneder, fra midten av august til slutten av desember 2019. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. 13.000 kroner pr mnd. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke.

Les mer om hva det vil si å være praktikant her: Praksis ved FN-delegasjonen i New York

I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet. Det innebærer blant annet å bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapportering. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer.

Høsten 2019 vil FN-delegasjonen ha fire praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende områder:

  1. Bærekraftig utvikling, miljø og humanitær bistand
  2. Fred og sikkerhet
  3. Folkerett og antiterror

Søkere bes spesifisere det foretrukne arbeidsområdet i søknaden.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vekt på. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Søknadsfrist: 22. februar 2019.
 
En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger.
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/).
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen. Søkere bes om å sette sammen alle dokumentene til en fil.

SØK HER.

Les mer om studentene som har vært praktikanter før:

Spørsmål kan rettes til: konsul Viggo Jørgensen, e-post: viggo.jorgensen@mfa.no