Praktikanter høsten 2019 - Photo:NorwayUN
NorwayUN

Har du lyst til å bli FN-praktikant?

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr fire praktikantplasser for norske studenter høsten 2020. Søknadsfrist: 21. februar 2020.

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr 4 praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2020. Praktikantplassene varer i drøyt fire måneder, fra midten av august til jul 2020.

Nysgjerrig på hva en praktikant gjør ved FN-delegasjonen? Les mer her.

 
Den norske FN-delegasjonen
FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer, samt fond og programmer med hovedsete i New York.
FN-delegasjonen og generalkonsulatet deler nye kontorer sentralt på Manhattan.
 
Delegasjonen har 26 ansatte som jobber med fagområder som fred og sikkerhet, utviklingspolitikk, menneskerettigheter, likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, utdanning, helse, klima, FN-reform og FN-valg. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.
 
Dersom Norge i juni 2020 velges inn i Sikkerhetsrådet for 2021-2022 vil forberedelsene i stor grad prege delegasjonen høsten 2020, inkludert påvirke praktikantenes oppgaver.
 
Praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i dette multilaterale samarbeidet. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. 14.500 kroner pr mnd. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York må dekkes av praktikanten selv.
 
I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet. Det innebærer blant annet å bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapportering. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer.

Høsten 2020 vil FN-delegasjonen ha fire praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende områder:

  1. Bærekraftig utvikling og miljø/humanitær bistand (2 plasser)
  2. Fred og sikkerhet
  3. Folkerett 

Søkere bes spesifisere det foretrukne arbeidsområdet i søknaden.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn og resultater, samt gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. God kunnskap også i andre språk er positivt. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vekt på. Internasjonal erfaring er ønskelig. 

Søknadsfrist: 21. februar 2020.
 
En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger.
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/).
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen. Søkere bes om å sette sammen alle dokumentene til en fil.

Spørsmål kan rettes til konsul Viggo Jørgensen på e-post [email protected].