Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap. Du må også undersøke hvilke regler som gjelder i det andre landet.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

For mer informasjon, se UDI sine nettsider.

 

Du bør vente med å søke om statsborgerskap til 3. februar

Hvis du planlegger å søke om norsk statsborgerskap, anbefales det av UDI at du venter til 3. februar 2020. Da vil det komme nye søknadsskjemaer på deres hjemmesider.

 

Gebyr

De som leverer en søknad, må betale et søknadsgebyr. Her finner du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr, hvordan du betaler og tilbakebetaling.