Praktikant søkes til ambassaden i Kuala Lumpur - Våren 2020

Vil du være vår neste praktikant? Ambassaden i Kuala Lumpur lyser nå ut én praktikantplass med varighet på seks måneder for en norsk student, med tiltredelse i midten av januar. Et praktikantopphold ved ambassaden i Kuala Lumpur er en god anledning til å sikre seg relevant arbeidserfaring i et spennende miljø, med en global storby som bakteppe. Søknadsfrist er 25. september 2019.

 

Arbeidsoppgaver:

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet. Et praktikantopphold ved ambassaden i Kuala Lumpur vil gi en unik mulighet til å få innblikk om norsk utenrikspolitikk, økonomi, nærings- og samfunnsliv, samt ASEAN, regionale spørsmål som Sør-Kinahavet og utenrikstjenestens arbeid for norske interesser.

Kuala Lumpur er et regionalt midtpunkt i Sørøst-Asia. Rundt 50 norske firmaer er representert her, hvorav flere av disse er store selskaper. Dette byr på en rekke interessante muligheter, både innen økonomi, omdømmebygging og arbeid for næringslivet.

Som praktikant må du være forberedt på at arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag. Ambassaden i Kuala Lumpur er en liten utenriksstasjon, og du blir derfor en sentral del av staben. Oppgavene er spennende og varierte, og vil strekke seg fra rapportskriving om politikk og økonomi, møtedeltakelse til aktivt å oppsøke aktuell informasjon og ha ansvaret for ambassadens hjemmeside og sosiale medier.

Man vil også få et godt innblikk i det daglige arbeidet med å bistå nordmenn i utlandet. Det forventes høy politisk aktivitet, og en viktig del av praktikantens oppgave vil være å bistå i arbeidet med kontinuerlig oppfølging av dette.

Mulighetene er mange, og du har spillerom til å forme din egen rolle under oppholdet!

Kvalifikasjoner:

Engasjementet som studentpraktikant er på seks måneder og kan ikke forlenges.

Ordningen er åpen for norske studenter som er under høyere utdanning ved et godkjent lærested og som ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Ambassaden ønsker en praktikant med kunnskap og interesse om ambassadens arbeidsområder, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Evne til å kunne arbeide selvstendig er sentralt i vurderingen. Videre bør praktikanten ha gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Internasjonal erfaring, samt grunnleggende kunnskap om Malaysia og regionen er en fordel, men ikke et krav.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

  • Arbeidsspråk er norsk og engelsk.
  • Søkere må være norske statsborgere.
  • Søker bør være student. Søkere som har fullført sin bachelor- eller mastergrad vil kunne vurderes dersom de har hensikt om å ta videre utdanning.
  • Før avreise til Malaysia må praktikanten kontakte NAV Utland og sørge for å få utvidet medlemskap i Folketrygden.

Praktiske opplysninger:

Ambassaden har ni fast ansatte, hvorav tre er utsendte fra UD, som praktikanten kommer til å arbeide tett med. I samsvar med gjeldende regler tilbys det for praktikantplassen i Malaysia et stipend på omtrent 9000 kroner pr. måned. Det er i tillegg mulig å motta lån fra Lånekassen. Stipendet betales til en norsk bankkonto. Praktikanten må selv dekke kost og losji, forsikring og eventuelle vaksiner, samt bestille og betale flybillett tur/retur Kuala Lumpur. Den nåværende studentpraktikanten kan være behjelpelig med å finne et bosted.

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til nåværende studentpraktikant Tuva Kristin Jansen: [email protected] eller til ambassadens nestleder Troels Bjerre Leming: [email protected].

Søknad med motivasjonsbrev på maksimalt 700 ord, CV, karakterutskrifter, attester og annen relevant informasjon sendes pr. e-post til: [email protected] Merk søknaden «Søknad praktikant våren 2020– navn». Vi ber kandidater sende alt i én PDF av minst mulig filstørrelse.

Det vil bli foretatt en totalvurdering hvor både utdannelse, arbeidspraksis, annen erfaring og personlige egenskaper vil bli tatt i betraktning. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for telefonintervju.