| Kuala Lumpur

Ambassaden søker studentpraktikant for våren 2019

Bilde av Lake Titiwangsa, Kuala Lumpur

Ambassaden i Kuala Lumpur tilbyr én praktikantplass med varighet på seks måneder for en norsk student. Oppstart vil være mandag 21. januar 2019. Søknadsfrist er 3. oktober 2018.

Praktikantplassen gir meget gode muligheter for å tilegne seg kunnskap om norsk utenrikspolitikk, Malaysias politikk, økonomi, nærings- og samfunnsliv, samt ASEAN, regionale spørsmål som Sør-Kinahavet og utenrikstjenestens arbeid for norske interesser.

Praktikantoppholdet er en anledning til å sikre seg relevant arbeidserfaring i et spennende miljø, med en global storby som bakteppe. Man får også et godt innblikk i det daglige arbeid med å bistå nordmenn i utlandet. Det forventes høy politisk aktivitet, og en viktig del av praktikantens oppgave vil være å bistå i arbeidet med kontinuerlig oppfølging av dette.

Kuala Lumpur er et regionalt midtpunkt i Sørøst-Asia. Rundt 50 norske firmaer er representert her, hvorav flere av disse er store selskaper. Dette byr på en rekke interessante muligheter, både innen økonomi, omdømmebygging og arbeid for næringslivet. Oppgavene er spennende og varierte, og vil strekke seg fra rapportskriving og møtedeltakelse til aktivt å oppsøke aktuell informasjon og ha ansvaret for ambassadens hjemmeside og sosiale medier. Mulighetene er mange, og du har spillerom til å forme din rolle under oppholdet.

Engasjementet som studentpraktikant er på seks måneder og kan ikke forlenges.

Ordningen er åpen for norske studenter som er under høyere utdanning ved et godkjent lærested og som ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Ambassaden ønsker en praktikant som har politisk og økonomisk forståelse, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Videre bør praktikanten kunne arbeide selvstendig og ha gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Internasjonal erfaring, samt grunnleggende kunnskap om Malaysia og regionen er en fordel. 

  • Arbeidsspråk er norsk og engelsk.
  • Søkere må være norske statsborgere.
  • Søker bør være student. Søkere som har fullført sin bachelor- eller mastergrad vil kunne vurderes dersom de har hensikt om å ta videre utdanning.
  • Før avreise til Malaysia må praktikanten kontakte NAV Utland og sørge for å få utvidet medlemskap i Folketrygden.

Ambassaden har ni fast ansatte, hvorav tre er utsendte fra UD, som praktikanten kommer til å arbeide tett med. I samsvar med gjeldende regler tilbys det for praktikantplassen i Malaysia et stipend på omtrent 9000 kroner pr. måned. Det er i tillegg mulig å motta lån fra Lånekassen. Stipendet betales til en norsk bankkonto. Praktikanten må selv dekke kost og losji, forsikring og eventuelle vaksiner, samt bestille og betale flybillett tur/retur Kuala Lumpur. Den nåværende studentpraktikanten kan være behjelpelig med å finne et bosted.

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til nåværende studentpraktikant Jens Isak Hultgren Nielsen (jens.isak.hultgren.nielsen@mfa.no), eller ambassadens førstesekretær Erlend Sannes Hadland (erlend.sannes.hadland@mfa.no).

Søknad med motivasjonsbrev på maksimalt 700 ord, CV, karakterutskrifter og attester sendes pr. e-post til: emb.kuala.lumpur@mfa.no og merkes med «Søknad praktikant vår 2019» i emnefeltet.