Informasjon om koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronaviruset/COVID-19:

- Reise- og sikkerhetsrelatert informasjon finner du på reiseinformasjon om Malaysia.

- Helsefaglig informasjon og smittevernsråd ved reiser finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

- Malaysiske helsemyndigheter informerer løpende om COVID-19-situasjonen på deres hjemmesider.

 

Alle som besøker Vista Tower, hvor ambassaden er lokalisert, blir temperaturscannet. Per nå slipper man ikke inn i bygningen dersom man har over 38 i feber.

Grunnet den alvorlige situasjon med COVID-19, har ambassaden innført tiltak som kan medføre noe begrenset kapasitet for publikum.
Dette kan medføre at det kan blir noe ventetid i forbindelse med konsulære tjenester som blant annet legaliseringer og utstedelse av pass.

Ambassaden vil foreløpig ha redusert bemanning på kontorene, ved at det er innført et rotasjonssystem med hjemmekontor for deler av staben.Vi forventer at vi likevel skal kunne ha kapasitet til å betjene alle henvendelse uten store forsinkelser. Vi anbefaler at dere planlegger og er tidlig ute med henvendelser. Besøkende til ambassaden henstilles om å kontakte ambassaden per telefon eller e-post forut for besøket.

Takk for forståelsen og deres hjelp til å unngå spredning av COVID-19.