Leveattestkontroll 2020 avlyses

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet. Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 1. april, men på grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i 2020. 

For mer informasjon, se lenkene til NAV sine hjemmesider.

https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020

https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/life-certificates-2020