Norgesskolen - Sommerskole

Norgesskolen er en sommerskole i norsk språk og kultur for barn og unge mellom 9-18 år. I tillegg til norskundervisning deltar elevene på diverse sports- og friluftsaktiviteter. Skolen arrangeres fra 14.- 31. juli 2018.

Norgesskolen passer godt for norske barn bosatt i utlandet.

 

Gjennom 15 somre har over 1000 elever fra 59 ulike land deltatt. I sommer deltok 96 elever fra 28 land. Det er en populær sommerskole hvor mer enn 70% deltar flere ganger. Noen er med for femte eller sjette gang.

Norgesskolen bidrar til å gi norske barn og unge som vokser opp i utlandet en nærmere tilknytning til Norge.

 

Mer informasjon om Norgesskolen finner dere på http://nww.no/.