næringsvirksomhet.jpg

Hvordan drive næringsvirksomhet i Malaysia

Hvordan drive næringsvirksomhet i Malaysia

                 

Malaysia har en av verdens mest handelsavhengige økonomier. Myndighetene oppmuntrer sterkt til utenlandske investeringer og samhandel. I 2016 ble Malaysia gitt en 18. plass i Verdensbankens "Ease of Doing Business"-rangering. Dette er en rangering av i alt 189 land. Malaysia rangeres også som verdens 14. beste land å starte et selskap i og har de siste årene hatt en spirende entrepenørskapsmiljø.         

Forretningsklima Verdensbanken kommer årlig ut med statistikker som måler forretningsklimaet i Malaysia. Tallene for 2015 i tabellen under viser hvor Malaysia ligger i forhold til resten av de 189 målte landene.

Figur 1.1 Indikatorer fra Verdensbankens indeks angående «Ease og doing buisness»

 

Malaysia gjør det generelt godt og myndighetene har satt i gang en rekke tiltak for å forenkle prosessen for utenlandske bedrifter og investorer for å øke utenlandsk handel. Det gis incentiver i form av skattelette/skattefordeler i flere sektorer for å tiltrekke investorer, særskilt i eksportorienterte og høyteknologiske industrier og servicevirksomhet.

Malaysia har som mål å oppnå høyinntektsstatus innen 2020. Myndighetene har i den forbindelse igangsatt et omfattende reformprogram. Programmet fokuserer både på økonomi og næringsliv, og på hvordan myndighetsapparatet kan bli mer effektivt. Det såkalte Economic Transformation Programme (ETP) identifiserer bl. a flere områder hvor Malaysia ønsker å øke investeringene. Ca. 60 % av disse vil kreve private investeringer for å kunne gjennomføres, noe som åpner dører for utenlandske investeringer. Prosjektene er fokusert innen 12 overordnede områder, bl.a. innen olje- og gassektoren, palmeolje, offentlig transport, utdanning, elektronikk og fiskeri/landbruk.

Utenlandske direkteinvesteringer er størst innen sektorer som olje og gass (inkludert LNG), elektronikk og annen industrivirksomhet; finansielle tjenester; samt ulike forbruksvarer. Det foreligger likevel visse begrensinger i form av krav til malaysiske eierandeler i de fleste bransjer. En annen hindring for utenlandske selskaper er at myndighetene aktivt jobber for økt eierskap blant såkalte bumiputeras (etniske malayer). Siden 1970-tallet har man hatt et mål om at minimum 30 % av landets rikdom/ eiendeler skal eies av bumiputeras. Det er uvisst om dette er oppnådd – enkelte beregninger tilsier at eierskapet nå er over godt over 30 %. De fleste malaysiske selskaper må dermed per d.d. reservere 30 % av sine aksjer til bumiputeras, mens andelen ble satt ned til 12.5 % for utenlandskeide selskaper i 2009. De siste årene har det imidlertid vært en viss oppmykning av disse kravene innenfor enkelte sektorer, ikke minst innenfor tjenester.
I 2009 ble Foreign Investment Committees (FIC) retningslinjer endret. Dette betød at transaksjoner ved kjøp av andeler, fusjonering og oppkjøp av lokale selskaper av malaysiske eller utenlandske parter, kunne skje uten godkjenning fra FIC. I dag vurderes kun kjøp av næringseiendommer med verdi over RM20 millioner (NOK ca 40 millioner), og kun transaksjoner mellom bumiputras og utlendinger. Eierskapsrestriksjoner for utenlandske investorer har også blitt fjernet i 27 (ukontroversielle) sektorer. Likevel vurderes fortsatt eierskapssammensetning når tillatelser og lisenser skal innvilges av myndighetene. Myndighetene fordelsbehandler i tillegg selskaper eid av bumiputeras i forbindelse med offentlige anbudsprosesser.

Malaysia havnet i 2016 på 54. plass av 176 land på Transparency Internationals "Corruption Perception Index", med en score på 49 av 100, der 100 er korrupsjonsfritt.

 

Hvordan starte en bedrift i Malaysia

Malaysia rangeres som nevnt som nr. 18 i verden med hensyn til «Ease of Doing Business». I de senere årene har landet gjort flere tiltak for å gjøre det lettere å starte en bedrift i Malaysia, blant annet ved å forenkle registeringsprosessen. Det har også vært positive spill-overs fra Singapore, en av kjent by for entreprenørskap.

Før man starter en ny bedrift, må virksomheten registreres og de nødvendige lisensene og tillatelsene må godkjennes. Malaysisk lov fastsetter at alle utenlandske selskaper må registrere seg i Malaysia eller innlemmes i en lokal bedrift for å kunne arbeide i landet. Utenlandsk eierandel kan, innen visse sektorer som telesektoren, ikke overstige 49%.

Malaysian Investment Development Authority (MIDA) er det viktigste myndighetsorganet for å fremme investeringer i produksjons- og tjenestesektorene i Malaysia. MIDAs oppgave er blant annet å bistå selskaper som ønsker å komme inn i disse sektorene, for å forenkle og tilrettelegge i startfasen av investeringsprosjektene. MIDA gir informasjon om ulike investeringsmuligheter, malaysiske lover og regler, samt prosedyrer og saksgang for tillatelser. MIDA vurderer søknader for blant annet produksjonslisenser, skatteinsentiver, tollfritak for råvarer, maskiner og annet utstyr. I tillegg hjelper MIDA selskaper som er på jakt etter samarbeidspartnere/ joint ventures.