Fra 1. mars blir vigselsattesten digital

Fra 1. mars vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen.

Fremover vil du som har giftet deg, motta en digital bekreftelse i Altinn. Dersom du ikke er digital bruker, vil du få bekreftelse tilsendt i posten. Bakgrunnen for den nye tjenesten er Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret som blant annet skal forenkle og digitalisere Folkeregisterets innbyggertjenester.

 

Fortsatt mulig å få vigselsattest på papir

Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.

 

For mer informasjon om vigselsattest, se Skatteetatens nettsider: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/vigselsattest/

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/veien-til-ekteskapet/