Vil du bli studentpraktikant ved ambassaden i Lilongwe, Malawi?

Afternoon Cape Maclear - Photo:RNE
Solnedgang ved Cape Maclear i Malawi. Photo: RNE v/ Vanessa Mbamalu

Den norske ambassaden i Lilongwe tilbyr praktikantopphold for en norsk student andre halvår 2019. Oppstart er i juli, og oppholdet har en varighet på inntil seks måneder. Søknadsfrist er søndag 10. mars 2019.

Tjenestestedet
Malawi er et vakkert og hyggelig land i sørøstlige Afrika med 17.5 millioner innbyggere. Landet er blant verdens fattigste, men har et gryende demokrati og et stort utviklingspotensial innen blant annet landbruk og naturressurser. I arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål er Malawi et partnerland for Norge og blant de landene som mottar mest langsiktig støtte. Støtten går i hovedsak til fattigdomsbekjempelse, med hovedvekt på utdanning, helse og landbruk, og til å styrke demokratiet og respekten for menneskerettighetene. Den norske ambassaden ble etablert i 1999. Malawi er politisk sett stabilt, men landet har store utfordringer knyttet til blant annet styresett, klimaendringer og befolkningsvekst.

Norge er per i dag en av de største bilaterale giverne i Malawi og en sentral samarbeidspartner for både myndighetene i landet og internasjonale og nasjonale organisasjoner og aktører. Langsiktig og bredt samarbeid for å bedre utdanningsmuligheter, helsetilbud, matsikkerheten, bærekraftig utnyttelse av ressurser, menneskerettigheter og styrking av offentlig og privat sektor, gjør arbeidet på ambassaden både meningsfullt og utfordrende. Siden 2016 har ambassaden også vært sideakkreditert til Zambia.

Ambassaden har en stab på 22 personer, hvorav 7 er utsendte fra Norge og 14 er lokalansatte, og i tillegg en praktikant. Du finner mer informasjon om ambassaden og ambassadens arbeid på vår nettside.

Praktikantplassen 
Et praktikantopphold ved ambassaden i Lilongwe vil gi deg en unik mulighet til å bli kjent med et fredelig og på mange måter behagelig land, og du vil delta i ambassadens daglige gjøremål og utføre løpende arbeidsoppgaver innenfor de fleste av ambassadens arbeidsområder. Praktikanten vil ha ansvar for ambassadens hjemmesider, sosiale medier og annet informasjonsarbeid, men vil også bistå ambassadens medarbeidere i oppfølgingen av bistandsprosjekter, assistere i møter og med kontakt med samarbeidspartnere og myndigheter, samt rapportering fra disse. I tillegg vil praktikanten få muligheten til å bli med på feltbesøk og konferanser.

Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver, samtidig som at praktikanten i samarbeid med ledelsen kan velge et fordypningsområde.

Kvalifikasjoner
Praktikantplassen er åpen for studenter under utdanning. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Det vil bli lagt vekt på faglig bakgrunn og søkerens motivasjon og nytte av et opphold i Malawi. Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Kjennskap til og interesse for utviklingssamarbeid, politikk, økonomi og forholdene i regionen er en fordel.

Praktisk
Praktikanten må være norsk statsborger og ha gyldig pass for hele oppholdet. Praktikantplassen er ulønnet, men dersom vedkommende ikke mottar stønad fra Statens Lånekasse vil det tildeles et månedlig stipend for å bidra til utgifter til bolig og livsopphold. Per dags dato er dette stipendet på NOK 11.500,-. Reise og opphold må dekkes av praktikanten selv. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på 
Utenriksdepartementets sider.  

Søknad
Søknadsfrist 10. mars. Tiltredelsesdato er senest 15. juli. Oppholdets varighet er på inntil seks måneder, med mulighet til å avslutte før jul om ønskelig. Kortfattet søknad, vedlagt CV og karakterutskrift, sendes til [email protected], med kopi til [email protected] Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Ida Kristoffersen eller ambassadesekretær Bent Bakken ([email protected]).