Vil du bli studentpraktikant ved ambassaden i Lilongwe, Malawi?

Praktikant Ane.jpg
Som studentpraktikant i Malawi får du blant annet mulighet til å delta på feltbesøk til norske samarbeidspartnere. Her er nåværende praktikant Ane på tur for å se på utviklingen av et nytt boligområde i Lilongwe. Photo: RNE

Den norske ambassaden i Lilongwe tilbyr praktikantopphold for en norsk student første halvår 2018. Oppstart er i begynnelsen av januar, og oppholdet har en varighet på seks måneder. Søknadsfrist er mandag 23. oktober 2017.

Tjenestestedet
Malawi er et vakkert og hyggelig land i sørøstlige Afrika med omkring 18 millioner innbyggere. Landet er blant verdens fattigste og mest underutviklede, men har et gryende demokrati og et stort utviklingspotensial innen blant annet landbruk og naturressurser. I arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål er Malawi et partnerland for Norge og blant de ti landene som mottar mest langsiktig støtte. Støtten går i hovedsak til å styrke demokratiet og fattigdomsbekjempelse.

Den norske ambassaden ble etablert i 1999. Foruten utviklingssamarbeid står politisk dialog, rapportering og næringsfremme sentralt. Malawi er politisk sett stabilt, men landet har store utfordringer knyttet til blant annet korrupsjon, klimaendringer og befolkningsvekst. Ambassaden har dessuten en stor visumseksjon, og behandler visumsøknader for 16 land i Schengenområdet. I tillegg ytes konsulære tjenester for nordiske borgere. I 2016 ble Zambia sideakkreditert til ambassaden i Malawi.

Norge er per i dag en av de største bilaterale giverne i Malawi og en sentral samarbeidspartner for både myndighetene i landet og internasjonale og nasjonale organisasjoner og aktører. Langsiktig og bredt samarbeid for å bedre utdanningsmuligheter, helsetilbud, matsikkerheten, bærekraftig utnyttelse av ressurser, menneskerettigheter og styrking av offentlig og privat sektor, gjør arbeidet på ambassaden både meningsfullt og utfordrende.

Ambassaden har en stab på 24 personer, hvorav ni er utsendte fra Norge og 15 er lokalansatte – og i tillegg en praktikant. Du finner mer informasjon om ambassaden og ambassadens arbeid på vår nettside.

Praktikantplassen
Et praktikantopphold ved ambassaden i Lilongwe vil gi deg en unik mulighet til å kjent med et fredelig lands utfordringer med politikk, fattigdomsbekjempelse og klima. Samtidig byr Malawi på behagelig temperatur og vær, et varmt og imøtekommende folk og slående naturopplevelser. Som praktikant på ambassaden vil du delta i ambassadens daglige gjøremål og utføre løpende arbeidsoppgaver innenfor de fleste av ambassadens arbeidsområder. Praktikantens oppgaver går blant annet ut på å bistå program-medarbeiderne i oppfølgningen av bistandsprosjekter, assistere i møter og kontakt med samarbeidspartnere og myndigheter, informasjonsarbeid (herunder ambassadens hjemmesider og sosiale medier) og for øvrig bistå de øvrige ansatte innenfor deres ansvarsområder. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver, samtidig som at praktikanten i samarbeid med ledelsen kan velge et fordypningsområde. Les gjerne nåværende praktikants forventinger til oppholdet her.

Kvalifikasjoner
Praktikantplassen er åpen for studenter under utdanning. Det vil bli lagt vekt på faglig bakgrunn og søkerens motivasjon for et opphold i Malawi. Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er et krav. Kjennskap til og interesse for utviklingssamarbeid, politikk, økonomi og forholdene i regionen er en fordel.

Praktisk
Praktikanten må være norsk statsborger og ha gyldig pass for hele oppholdet. Praktikantplassen er ulønnet, men dersom vedkommende ikke mottar stønad fra Statens Lånekasse vil det tildeles et månedlig stipend for å bidra til utgifter til bolig og livsopphold. Per dags dato er dette stipendet på NOK 10.750,-. Reise og opphold må dekkes av praktikanten selv. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på  Utenriksdepartementets sider.  

Søknad
Søknadsfrist er 23. oktober. Tiltredelsesdato er senest 15. januar 2017. Oppholdets varighet er på inntil seks måneder. Kortfattet søknad, vedlagt CV og karakterutskrift, sendes til emb.lilongwe@mfa.no, med kopi til ane.klemetsen.grindstad@mfa.no. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet per telefon 30. og 31. oktober. Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Ane Grindstad.