Security Information for Norwegians in Malawi

Varsel om demonstrasjonar

Store demonstrasjoner kan bli arrangert på kort varsel. Nordmenn oppfordres til å utvise ekstra forsiktighet; følge med på lokale medier og følge råd fra malawiske myndigheter, unngå store folkemengder og unngå unødvendig ferdsel i og mellom byene når demonstrasjoner pågår.