Oppdatert reiseinformasjon sørlige Malawi

Ambassaden har oppdatert reiseinformasjon i forbindelse med uroligheter i sørlige Malawi. For mer informasjon, se regjeringen.no.