Leveattestkontroll 2020

Leveattestkontroll 2020 avlyses / Life certificate control 2020 cancelled

Norsk:

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil NAV ikke sende ut leveattester i 2020.

Du finner mer informasjon og relatert innhold på NAVs nettsider.

English:

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation NAV will not send life certificates in 2020.

Find more information and related content on NAV's web page.