Valg_Utlandet_Illstration

Forhåndsstemme fra utlandet

Ved stortings- og sametingsvalget 2021 er det mulig å forhåndsstemme fra utlandet.

Ved stortings- og sametingsvalget 2021 er det mulig å forhåndsstemme fra utlandet. Velgere som bor eller oppholder seg i Malawi og Zambia kan forhåndsstemme ved den norske ambassaden i Lilongwe og ved Norges honorære konsulat i Lusaka i perioden 1. juli til og med 3. september 2021. Vennligst ta kontakt med ambassaden per e-post for å avtale tidspunkt.

Dersom du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker kan du forhåndsstemme ved brevpost.

Lenke til film om forhåndsstemming fra utlandet.