Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reiseinformasjon om COVID-19

Denne siden inneholder reiseinformasjon ifmb. COVID-19.

Link til Reiseinformasjon om COVID-19 samt spørsmål og svar

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen finnes her: Koronasituasjonen