| Lilongwe

Vil du bli studentpraktikant ved ambassaden i Lilongwe, Malawi?

Praktikantutlysning for H17.JPG
Som studentpraktikant i Malawi får du blant annet mulighet til å delta på feltturer til norske samarbeidspartnere. Her ser du nåværende studentpraktikant, sammen med ambassadesekretær Kari Edvardsdal, på besøk til Ntcheu District Hospital. Photo: RNE

Den norske ambassaden i Lilongwe tilbyr praktikantopphold for en norsk student andre halvår 2017. Oppstart er i midten av juni, og oppholdet har en varighet på seks måneder. Søknadsfrist er onsdag 15. mars 2017.

Tjenestestedet

Malawi er et vakkert og hyggelig land med et behagelig klima i det sørlige Afrika. Landet har en befolkning på om lag 18 millioner. Selv om det er blant de mest underutviklede landene i Afrika, har det et stort utviklingspotensial, særlig innen landbruk og utnytting av naturressurser. Norge er en viktig samarbeidspartner i Malawi. Dette gjør det både attraktivt, utfordrende og ikke minst meningsfylt å jobbe ved ambassaden i Lilongwe.

Den norske ambassaden i Lilongwe ble etablert i 1999. Bilaterale relasjoner, politisk dialog, rapportering og næringsfremme står sentralt. Ambassaden i Lilongwe er den eneste som behandler visumsøknader til Schengenområdet og representerer per i dag totalt 17 Schengen-land. I tillegg ytes konsulære tjenester for de nordiske landene. Den norske ambassaden er en av sju vestlige ambassader i Malawi. Zambia ble i 2016 sideakkreditert til ambassaden i Malawi.

Norge har et omfattende utviklingssamarbeid med Malawi. I 2016 gikk om lag 460 millioner kroner gjennom ambassaden. Norge er tredje største bilaterale giver i landet, og ambassaden blir derfor ansett som en sentral samarbeidspartner med tilgang til myndighetene på høyeste plan. De tre hovedtemaene innen utviklingssamarbeidet er utdanning, helse og matsikkerhet/landbruk. I tillegg er styresett, demokrati, menneskerettigheter og likestilling sentralt. Kultursamarbeidet betyr mye for å profilere Norge i landet. Ambassaden har en stab på 25 personer, hvorav ti er utsendte, 14 er lokalansatte og én er praktikant. Du finner mer informasjon om ambassaden og ambassadens arbeid på vår nettside.

Praktikantplassen

Som praktikant på ambassaden vil du delta i ambassadens daglige gjøremål og utføre løpende arbeidsoppgaver innenfor de fleste av ambassadens arbeidsområder. Praktikanten vil bistå i arbeidet med blant annet politisk og økonomisk rapportering, utviklingssamarbeid, kultursamarbeid og informasjonsarbeid, herunder ambassadens hjemmesider og sosiale medier. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Les gjerne intervju med en tidligere praktikant om hennes inntrykk fra praktikantoppholdet i Malawi, samt nåværende praktikants forventinger til oppholdet.

Kvalifikasjoner

Praktikantplassen er åpen for studenter under utdanning. Det vil bli lagt vekt på faglig bakgrunn og søkerens motivasjon for et opphold i Malawi. Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er et krav. Kjennskap til og interesse for utviklingssamarbeid, økonomi og forholdene i regionen er en fordel.

Praktisk

Praktikanten må være norsk statsborger og ha gyldig pass for hele oppholdet. Praktikantplassen er ulønnet, men dersom vedkommende ikke mottar stønad fra Statens Lånekasse vil det tildeles et månedlig stipend for å bidra til utgifter til bolig og livsopphold. Per dags dato er dette stipendet på NOK 9.750,-. Reise og opphold må dekkes av praktikanten selv. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets nettsider: Les mer om praktikantordningen på Utenriksdepartementets sider.  

Søknad

Søknadsfrist er 15. mars. Tiltredelsesdato er senest 20. juni 2017. Oppholdets varighet er på inntil seks måneder. Kortfattet søknad, vedlagt CV og karakterutskrift sendes til emb.lilongwe@mfa.no, med kopi til Svein.Sonning@mfa.no. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet per telefon. Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Svein Jørgen Sønning.