Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Declaration of Like-minded Embassies on the Occasion of the International Day against Homophobia, Biphobia, Interphobia, and Transphobia

ENGLISH

On the occasion of the International Day against Homophobia, Biphobia, Interphobia, and Transphobia, we recognize and respect human diversity. The right of every human to be proud of who they are, to define their own identity and to love the person of their choice must be respected and protected. We stand firm in our resolve to fight against impunity for any human rights violations and abuses, including those against LGBTI persons, no matter where they take place.

The COVID-19 pandemic is a wake-up call: existing inequalities and discrimination render marginalized populations even more vulnerable at a time when we must come together to protect societies, public health and livelihoods. Now more than ever, we must put aside bigotry in favor of protecting and promoteing human rights for all, without discrimination of any kind.

LIETUVIŠKAI

Tarptautinės dienos prieš homofobiją, bifobiją, interfobiją ir transfobiją proga norime išreikšti savo pripažinimą ir pagarbą žmonių įvairovei. Kiekvienas žmogus turi teisę didžiuotis tuo, kas esantis, apspręsti savo tapatumą ir mylėti pasirinktą žmogų – šios teisės privalo būti gerbiamos ir ginamos. Esame tvirtai pasiryžę visose šalyse kovoti prieš nebaudžiamumą už žmogaus teisių pažeidimus bei smurtą, kurį patiria taip pat ir LGBTI asmenys.

COVID-19 pandemija pažadino mus iš miego: marginalizuotos žmonių grupės, patiriančios nelygybę ir diskriminaciją, tampa juo labiau pažeidžiamos, kuomet turime susitelkti ir apginti visuomenę, pasirūpinti jos sveikata ir gerove. Šiandien, labiau nei bet kada, turime apginti ir puoselėti visų žmonių teises, nediskriminuodami nei vieno iš jų.