Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr praktikantplass for en norsk student våren 2018

Vilnius- praktikantannonse.jpg

Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr praktikantopphold for januar 2018 - juli 2018. Søknadsfristen er 6. oktober.

Målsetting med praktikantordningen

Målet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Gjennom orientering og veiledning underveis er det meningen at praktikanten skal få bred innføring i arbeidet ved ambassaden og i utenrikstjenesten. Praktikanten vil delta i det daglige virke på ambassaden og utføre varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter informasjonsinnhenting og rapportering om politikk og økonomi, samt kultursamarbeid, arrangementer og administrative oppgaver. Arbeidet vil i størst mulig grad bli tilpasset praktikantens bakgrunn og interesser.

Kvalifikasjoner

Ambassaden søker en person med relevant faglig bakgrunn og med svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen samt litauisk eller russisk språk er en fordel. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig. Grunnleggende IKT-kunnskaper og gode evner til å innhente informasjon er en forutsetning. Det er et krav at kandidaten er under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested på universitets- eller høyskolenivå og ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Se formelle krav i lenken nedenfor.

Praktiske opplysninger

Praktikantperioden varer i seks måneder og kontrakstiden er fra januar til juli, 2018. Praktikanten må være norsk statsborger og medlem av folketrygden. Europeisk helsetrygdkort er anbefalt, i tillegg til at praktikanten selv bør søke om rett til utvidet helsetjeneste via NAV Internasjonalt. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) er praktikantens ansvar. Stillingen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et månedlig stipend. Størrelsen på stipendet vil bli fastsatt ved starten av praktikantoppholdet, for tiden er det NOK 8500. Ambassaden dekker ikke leve- og bokostnader. Praktikanten må selv dekke reisekostnadene. Det er mulig å søke om stipend gjennom Erasmus+programmet som kan kombineres med andre stipend.

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til:

Praktikant Marte Freihow Langeland: marte.freihow.langeland@mfa.no  

Ambassadesekretær Turid Kristin Lilleng: Turid.Kristin.Lilleng@mfa.no

Søknad med CV, karakterutskrifter og gjerne referanser sendes med «Praktikantplass vårsemester 2018 – ETTERNAVN FORNAVN» i emnefeltet til: emb.vilnius@mfa.no Vi ber om at vedlegg sendes som PDF med minst mulig filstørrelse. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for telefonintervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen i løpet av oktober 2017.

Søknadsfrist: Fredag 6. oktober 2017

Mer om praktikantordningen på Utenriksdepartementets sider:

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/