Hot air balloons in Vilnius - Photo:Norwegian Embassy
Norwegian Embassy

Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr en studentpraktikantplass for vårsemesteret 2023

Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr en studentpraktikantplass for vårsemesteret 2023, fra primo januar til medio juli. Tiltredelses- og fratredelsesdato som kan tilpasses ved behov. Søknadsfristen er søndag 25. september.

Ambassaden har 11 ansatte, hvorav to er utsendte diplomater fra Norge. De viktigste oppgavene er innen bilaterale politiske forbindelser, næringsfremme, EØS-finansieringsmidlene og kultur/informasjon. Ambassaden er sideakkreditert til Belarus.

Målsetting med praktikantordningen

Målet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Gjennom orientering og rettledning underveis vil praktikanten få en bred innføring i arbeidet ved ambassaden og i utenrikstjenesten.

Arbeidsoppgaver

Praktikanten vil delta i det daglige virke på ambassaden og utføre varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter informasjonsinnhenting og bidrag til rapportering om politikk og økonomi, fremme av norske næringsinteresser og kultursamarbeid, tilrettelegging av besøk og arrangementer, samt enkelte administrative oppgaver. Arbeidet vil i størst mulig grad bli tilpasset praktikantens bakgrunn og interesser. I løpet av oppholdet vil praktikanten blant annet lære mye om Litauen, det nordisk-baltiske samarbeidet, EU/EØS, NATO, Belarus og regionale forhold.

Kvalifikasjoner

Ambassaden søker etter en student med relevant faglig bakgrunn, interesse for internasjonal politikk og aktuelle samfunnsspørsmål. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen er en fordel. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Språkkunnskaper i litauisk eller russisk er en fordel, men ikke et krav. Det legges videre vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, selvstendighet og fleksibilitet, samt grunnleggende IKT-kunnskaper.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant

  • Norsk statsborgerskap.
  • Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må allerede ha minst to års studier på universitet eller høyskole.
  • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en ambassade.
  • Medlemskap i norsk folketrygd.
  • Mer generell informasjon om praktikantordningen og dens formelle krav er på Utenriksdepartementets sider.

Praktisk

  • Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et månedlig stipend på p.t. 12 500 kroner til delvis dekning av utgifter til bolig.
  • Ta kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av europeisk helsetrygdekort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet. I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at praktikanten tegner en privat ansvarsforsikring og reiseforsikring som gjelder for hele oppholdet i Litauen.
  • Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo.
  • Mer praktisk informasjon, lenker til å finne bolig etc. gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon og besøk aktuell side på no.

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes med overskrift «Praktikantplass vårsemester 2023 – ETTERNAVN FORNAVN» i emnefeltet til: emb.vilnius@mfa.no innen utløpet av søndag 25. september. Eventuelle spørsmål kan rettes til ambassadesekretær Eirik Bergene (eirik.bergene@mfa.no) eller studentpraktikant Fabian Richardsen Johansen (fabian.richardsen.johansen@mfa.no).

Vi ber om at alle dokumenter så langt det lar seg gjøre sendes samlet i én PDF av minst mulig filstørrelse. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for video/telefonintervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen innen utløpet av uke 39.