Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Norwegian-passport-nib000839_650.jpg
Foto: Petter Foss

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden.

For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside.

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold) er slik:

  • Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • Du kan levere søknad om bibehold av norsk statsborgerskap ved ambassaden i Vilnius. I søknadsportalen registrerer du likevel søknaden din hos ambassaden i Stockholm.
  • Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
  • Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp her på ambassaden i Vilnius til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.