Retningslinjer og praktiske råd til borgerne i tilfelle kritiske situasjoner

Listening-007pro-650 Christian Hauge.jpg
Listening. Foto: Christian Hauge

Det litauiske Forsvarsdepartementet har utarbeidet retningslinjer/praktiske råd til borgerne i tilfelle kritiske situasjoner av ulike karakter.

Det dreier seg om ulykker som innebærer kjemisk forurensing, radioaktiv stråling, oversvømmelser, uvær og prosedyrer ved luftalarm.

Praktiske råd oversatt til engelsk.