Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Listening-007pro-650 Christian Hauge.jpg

Retningslinjer og praktiske råd til borgerne i tilfelle kritiske situasjoner

Det litauiske Forsvarsdepartementet har utarbeidet retningslinjer/praktiske råd til borgerne i tilfelle kritiske situasjoner av ulike karakter.

Det dreier seg om ulykker som innebærer kjemisk forurensing, radioaktiv stråling, oversvømmelser, uvær og prosedyrer ved luftalarm.

Praktiske råd oversatt til engelsk.