Ambassaden i Riga søker studentpraktikant

Er du student som er interessert i sikkerhet og -geopolitikk, historie eller kultur? Den norske ambassaden i Riga søker to studentpraktikanter for våren 2024. Praktikantoppholdet starter primo/medio januar 2024 og varer i 6 måneder.

Søknadsfrist er 27. september 2023.

Har du lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Et praktikantopphold ved ambassaden i Riga vil gi god mulighet til å lære om Latvia og Baltikum i en spennende tid. Ambassaden i Riga arbeider for å styrke det bilaterale forholdet og fremme norske interesser. Viktige områder er sikkerhetspolitikk, næringsliv og økonomi, klima og grønn omstilling, demokrati, NATO, EU, EØS-midler og kultur.

Arbeidsoppgaver
Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning vil praktikantene delta i ambassadens samlede virksomhet. Hensikten med oppholdet er at praktikantene skal få en smaksprøve av utenrikstjenesten og bredden i oppgavene.

Praktikantene vil delta i møter med latviske myndigheter og samarbeidspartnere, bidra til den politiske og økonomiske rapporteringen samt å fremme norsk næringsliv og kultur. Arbeid med sosiale medier inngår også. Praktikanten vil bidra til ambassadens utadrettede virksomhet, forberedelse av besøk og arrangementer samt bli introdusert for administrativt og konsulært arbeid.

Kvalifikasjoner

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for Studentpraktikantordningen - regjeringen.no:

• Norsk statsborger og medlem av Folketrygden.
• Student ved et godkjent lærested. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette med studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
• Du kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Vi vektlegger kandidater med områdekunnskap om Latvia/Russland og EU. Det er også et pluss om du kan latvisk eller russisk. Det vil bli foretatt en totalvurdering av kandidatenes bakgrunn, hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bli tatt i betraktning. Gode kunnskaper i norsk og engelsk er et krav. I tillegg er gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier ønskelig.

De mest aktuelle kandidatene vil bli invitert til intervju via videokonferanse.

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet starter primo/medio januar 2024 og varer i 6 måneder.

Det tilstås et stipend som i dag utgjør ca. NOK 15 000 pr måned til dekning av bo- og levekostnader. Stipend utbetales til norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Riga.

Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus-programmet. For mer informasjon: https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus

Vi håper du er interessert!

Kortfattet søknad og CV (begge på norsk), vitnemål og eventuelle attester sendes i én samlet PDF-fil til emb.riga@mfa

Merk e-posten «Praktikant våren 2024 – ETTERNAVN FORNAVN».

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikanter Jete Gabriela Rastina (EØS-midler, politikk og kultur) Jete.Gabriela.Rastina@mfa.no eller William Tiller (Sikkerhetspolitikk, energi og næringsliv) William.Tiller@mfa.no